Izolační systém LINITHERM
Nadkrokevní izolace - LINITHERM PAL HT

Abstand Menü

LINITHERM PAL HT

Nadkrokevní izolační systém s izolační dřevovláknitou deskou tlumící pronikání hluku zvenčí

Spolehlivá izolace ...
 • Střešní fólie třídy A, od sklonu střechy 20°
 • Tepelná a protihluková izolace v jednom pracovním kroku
 • Útlum hluku Rw = 44 dB

... v dokonalé profesionální kvalitě ...
 • S integrovanou parotěsnou zábranou
 • Se střešní fólií odolnou proti roztržení
 • S mřížkovým potiskem pro rychlou pokládku
 • Izoluje v celé ploše a neustále
 • Pokládá se na bednění
 • Vhodné jako pomocná krytina

... PUR pro úspory energie
 • V létě ochrana před horkem
 • V zimě uchovává teplo
 • Izolační jádro z tvrdé pěny PUR/PIR
 • Trvale vysoké izolační schopnosti - Hodnota tepelné vodivosti λD 0,022 W/(mK)
 • Maximální izolace při minimální tloušťce desek
 • Z hlediska stavebně biologického pozitivní: Tvrdá pěna PUR/PIR neobsahuje FCKW, HFCKW, formaldehyd ani vlákna
 • Pozitivní ekologická bilance

Nadkrokevní izolace - LINITHERM PAL HT s izolační dřevovláknitou deskou
DN ≥ 20° 1
Izolační jádro: tvrdá pěna PUR/PIR dle ČSN EN 13165, třída E, po obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva: shora potaženo difúzně otevřenou, neklouzavou střešní folií odolnou proti roztržení, na delší a kratší straně s přesahem asi 8 cm, s těsnicí páskou připevněnou z výroby, na spodní straně dřevovláknitá deska, 40 mm
Spoje hran: po obvodu svěrný a lepený spoj N+F
Upozornění: pro lepší útlum hluku je nutné použít šrouby se dvěma závity (viz osvědčení o zkoušce)
Krycí rozměr: 2420 x 1180 mm (= jmenovitý rozměr)
Tloušťka mm
celkem
Tloušťka mm
PUR/PIR
Tloušťka mm
dřevní vlákno
Obsah palety
kus / m²
λD
PUR/PIR
λD
dřevní vlákno
U-hodnota 2
[W/(m²K)]
120 80 40 20 57,1 0,022 0,039 0,20
140 100 40 17 48,5 0,022 0,039 0,17
160 120 40 15 42,8 0,022 0,039 0,15
180 140 40 13 37,1 0,022 0,039 0,13
200 160 40 12 34,3 0,022 0,039 0,12
1 Sklon střechy podle zadání nebo podle odborných pravidel svazu ZVDH.
2 U-hodnota pri dodržení tepelného prechodového odporu Rsi a Rse a dreveném obkladu 19 mm. Zvláštnosti objektu podle DIN EN ISO 6946 nejsou zohledneny.