Výstavba a izolace podle systému

Abstand Menü

Ochrana osobních dat

Ochranu vašich osobních dat považujeme za velmi důležitou a přísně se držíme zákona o ochraně osobních dat. Osobní data na této webové stránce uvádíme jen v nezbytném rozsahu. V žádném případě nepředáváme data třetím stranám; výjimku tvoří případy, kdy by to vyžadoval zákon nebo soudní nařízení.

Následující oddíl vám objasní, jak zaručujeme tuto ochranu, jaký druh dat shromažďujeme a za jakým účelem.

Zpracování dat na této webové stránce

Tuto webovou stránku můžete navštívit, abyste si přečetli informace o našem podniku a výrobcích, aniž byste nám sdělovali svou totožnost či jiné osobní informace.

Chceme neustále optimalizovat kvalitu našich služeb a naší webové nabídky, avšak za tímto účelem měříme a analyzujeme nikoli osobní data, ale agregovaná uživatelská data a statistické informace o návštěvnících stránek. Ke zjišťovaným datům patří aktivita prohlížeče webových uživatelů při otevření webové stránky, pohyb po webových stránkách a jejich součástech, údaje o použitém hostiteli a také čas, kdy byly webové stránky spuštěny.

Pokud budete chtít přistupovat ke chráněnému obsahu našich webových stránek, požádáme vás o takové informace jako např. vaše jméno, firma, pozice ve firmě, telefonní číslo, e-mailová sdresa, URL a adresa. Pak vám budeme moci sdělit vaše osobní přístupová data (login), abyste mohli využívat další služby a obsah. K takovým uživatelským informacím bude případně přiřazena vaše individuální návštěvnická aktivita, a to nezávisle na tom, zda jste v daný okamžik přihlášeni.

Jestliže na naší webové stránce uvedete své osobní údaje, prohlašujete tím, že vás podle okolností můžeme kontaktovat, abychom mohli přesněji odhadnout váš zájem o náš podnik a naše výrobky a abychom vám případně zaslali marketingové informace. Kromě toho můžeme tyto údaje použít k vylepšení webové stránky a nabízených služeb.
Osobní data ukládáme a zpracováváme výhradně v Německu. Váš souhlas s ukládáním dat můžete kdykoli písemně zrušit.

Soubory cookie

Na našich internetových stránkách se používají tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Soubory cookie nám pomáhají, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější a spolehlivější. Kromě jiného umožňují při následující návštěvě obnovit nastavení, která jste si dříve zvolili na naší webové stránce.
Soubory cookie nijak váš počítač nepoškozují a nemohou obsahovat viry. Používání souborů cookie můžete zakázat v příslušném nastavení svého prohlížeče. V takovém případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Další informace o souborech cookie naleznete například na adrese www.allaboutcookies.org.

Nástroj Google Analytics

Na našich stránkách využíváme nástroj Google Analytics, což je služba k analyzování webových stránek poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá tzv. soubory cookie, což jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analyzovat, jak webovou stránku používáte. Informace získané díky souborům cookie a týkající se toho, jak tuto webovou stránku používáte (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Společnost Google tyto informace použije k tomu, aby vyhodnocovala, jak webovou stránku používáte, aby pro provozovatele webových stránek sestavovala zprávy o webových aktivitách a aby prováděla další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Společnost Google tyto informace případně předává třetím stranám, pokud to zákon předepisuje nebo pokud takové třetí strany tato data zpracovávají v rámci pověření od společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nespojuje vaši IP adresu s jiným daty od společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat v příslušném nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Tím, že tuto webovou stránku používáte, vyjadřujete souhlas s tím, aby data zjištěná o vás zpracovávala společnost Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Newsletter

Pokud chcete z webových stránek dostávat oběžník (newsletter), sdělte nám prosím svou e-mailovou adresu a také informace, kterými si ověříme, že jste majitelem uváděné e-mailové adresy nebo že její majitel souhlasí se zasíláním oběžníku.

Váš souhlas s ukládáním dat, e-mailové adresy a s jejím používáním k zasílání oběžníků můžete kdykoli zrušit.

E-mailové zprávy

Data zaznamenáme a uložíme také tehdy, když nám zašlete e-mailovou zprávu nebo vyplníte a odešlete formulář.

Právo na informace

Máte kdykoli právo na informace o tom, jaká data máme o vás uložena, a také právo na upřesnění, odmítnutí nebo vymazání těchto dat.