Izolácia nad krokvami s LINITHERM PAL HT
Izolácia nad krokvami s LINITHERM PAL HT

Abstand Menü

LINITHERM PAL HT

Izolačný systém, ukladaný na krokvy s izolačnou drevotrieskovou doskou na ochranu proti vonkajšiemu hluku

Bezpečná izolácia ...

 • Tesné podstrešie od sklonu strechy 20°
 • Tepelná izolácia a zvuková izolácia v rámci jedného pracovného kroku
 • Zvuková izolácia Rw = 44 dB

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • S integrovanou parozábranou
 • Tesné podstrešie odolné voči roztrhnutiu
 • S natlačenou mriežkou pre rýchlu pokládku
 • Izoluje celoplošne a priebežne
 • Ukladajú sa na debnenie
 • Vhodné na dočasné prikrytie strechy

... PUR pre úsporu energie
 • V lete chráni pred horúčavou
 • V zime udržuje teplo
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PUR/PIR
 • Trvale vysoké izolačné hodnoty - λD = 0,022 W/(mK)
 • Maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke dosky
 • Stavebno-biologicky pozitívna: Tvrdá pena PUR/PIR neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky), formaldehyd a vlákna
 • Pozitívna ekologická bilancia

 

LINITHERM PAL HT s izolačnou drevotrieskovou doskou
sklon strechy ≥ 20° 1
Izolačné jadro: Tvrdá pena PUR/PIR podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s hliníkovou fóliou
Krycia vrstva: horná hrana otvorená pre difúziu, voči roztrhnutiu odolná, protišmyková vrstva spodku strechy, pozdĺžne a na užších stranách s presahom cca 8 cm, s tesniacim pásom z výroby, spodná hrana s izolačnou drevotrieskovou doskou, 40 mm
Spoje hrán: dookola spájanie na pero a drážku
Rešpektujte, prosím: Pre zlepšenie zvukoizolačných hodnôt je potrebné použiť skrutky so závitom na oboch koncoch (pozri správy zo skúšky)
Krycí rozmer: 2420 x 1180 mm (= výpočtový rozmer)
Hrúbka mm
celkom
Hrúbka mm
PUR/PIR
Hrúbka mm
Drevotrieska
Obsah palety
kus / m²
λD
PUR/PIR
λD
Drevotrieska
Hodnota U 2
[W/(m²K)]
120 80 40 20 57,1 0,022 0,039 0,20
140 100 40 17 48,5 0,022 0,039 0,17
160 120 40 15 42,8 0,022 0,039 0,15
180 140 40 13 37,1 0,022 0,039 0,13
200 160 40 12 34,3 0,022 0,039 0,12
1 Sklon strechy podľa normatívov, príp. podľa odborných pravidiel.
2 Hodnota prestupu tepla pri zohľadnení tepelných odporov Rsi a Rse a 19 mm dreveného debnenia. Špecifické zvláštnosti objektu napr. podľa DIN EN ISO 6946 nie sú zohľadnené.