Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Udržitelné stavění

Abstand Menü

Udržitelné stavění.

s prvky LINITHERM společnosti LINZMEIER

Environmentální prohlášení dle ČSN ISO 14025 je základem pro trvale udržitelné stavění a posouzení budov z hlediska ekologie.

Od prosince 2009 vlastní společnost LINZMEIER certifikaci a zveřejňuje všechny ekologicky relevantní údaje. Pro každý tok materiálu, počínaje těžbou surovin až po zpracování odpadu, byly dle systému stanoveného mezinárodními konvencemi nashromážděny potřebné informace včetně důsledků pro životní prostředí.