Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolační systém LINITHERM
Izolace ploché střechy - LINITHERM PAL und PGV Gefälle

Abstand Menü

LINITHERM PAL spád

Spádová tepelná izolace – pro úsporné a trvanlivé ploché střechy

Spolehlivá izolace ...
 • Snadná pokládka bez nutnosti číslování
 • Lehké izolační prvky praktických rozměrů
 • Vysoká tlaková odolnost
 • Lze kombinovat s atikovými dílci LITEC

... vice rozsah ...
 • Ideální podklad např. pro ozelenění střechy, dlažbu, štěrkový násyp

... PUR pro úspory energie
 • Tenké formáty – vysoké izolační schopnosti při nízké tloušťce izolace
 • V létě ochrana před horkem
 • V zimě uchovává teplo
 • Trvale vysoké izolační schopnosti - Hodnota tepelné vodivosti λD 0,022 W/(mK)
 • Netrouchniví a recyklovatelné
 • Pozitivní ekologická bilance

Izolace ploché strechy - LINITHERM PAL spád
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída E, po obou stranách hliníková fólie
Spoje hran: bez speciální úpravy – rovné hrany
Krycí rozměr: 1200 x 1200 mm
Tloušťka mm
celkem
spád
%
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
30/55 2 48 69,1 0,022
55/80 2 30 43,2 0,022
80/105 2 22 31,7 0,022
105/130 2 18 25,9 0,022
130/155 2 16 23,0 0,022
155/180 2 14 20,2 0,022
180/205 2 12 17,3 0,022
205/230 2 10 14,4 0,022

Na přání lze dodat i desky upravené pro provedení nároží a úžlabí dle kladečského výkresu.

LINITHERM PAL spád - nárožní panel pravý / nárožní panel levý - Úhel 45°
Tloušťka mm
celkem
spád
%
λD
PUR/PIR
30/55 2 0,022
55/80 2 0,022
80/105 2 0,022
105/130 2 0,022
130/155 2 0,022
155/180 2 0,022
180/205 2 0,022
205/230 2 0,022