Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolační systém LINITHERM
Izolace vnější stěny - LINITHERM PAL SIL

Abstand Menü

LINITHERM PAL SIL

Tenká izolace pro vnější stěny zevnitř – chrání před horkem, chladem, vlhkostí a plísněmi

LINITHERM PAL SIL L

pro obkládané stěny nebo strop pod plochou střechou

LINITHERM PAL SIL klín - pro vyvedení izolace

Tepelné mosty vznikající v napojení obvodových stěn na ostatní stavební části (stropy, podlahy, vnitřní stěny) se omezí vyvedením tepelné izolace na tyto navazující konstrukce v pruhu o šířce cca 50 cm

LINITHERM PAL SIL ostění - klín pro ostění

Jednotné zateplení bez materiálových přechodů, se stejnou povrchovou úpravou

Spolehlivá izolace ...
 • Pro domy s památkově chráněnou fasádou, vícegenerační a řadové domy ...
 • Nalepená silikátová deska
 • Lze omítnout, natřít a tapetovat
 • Velmi účinná ochrana před teplem a chladem
 • Kapilárně aktivní proti škodlivé vlhkosti, odolává plísním
 • Brání tvorbě kondenzační vody

... v dokonalé profesionální kvalitě ...
 • S integrovanou parotěsnou zábranou
 • Velkoplošná a trvalá tepelná izolace pro nekonečnou pokládku
 • Šikovné a nízká hmotnost
 • Ze stavebně fyzikálního hlediska bezpečná pokládka

... PUR pro úspory energie
 • V létě ochrana před horkem
 • V zimě uchovává teplo
 • Izolační jádro z tvrdé pěny PU
 • Trvale vysoké izolační schopnosti – Hodnota tepelné vodivosti λD 0,022 W/(mK)
 • Maximální izolace při minimální tloušťce desek
 • Z hlediska stavebně biologického pozitivní: Tvrdá pěna PU neobsahuje FCKW, HFCKW, formaldehyd ani vlákna
 • Pozitivní ekologická bilance

Izolace vnejší steny - LINITHERM PAL SIL
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída E, po obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva: na vnější straně silikátová deska, tloušťka 6 mm
Spoje hran: po obvodu drážky pro dřevěná pera (součást dodávky)
silikátová deska se sraženými hranami
Krycí rozměr: 2500 x 600 mm (= jmenovitý rozměr)
Tloušťka mm
celkem
Tloušťka mm
PU
Tloušťka mm
silikátová deska
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
U-hodnota 1
[W/(m²K)]
36 30 6 45 67,5 0,022 0,64
46 40 6 36 54,0 0,022 0,50
66 60 6 26 39,0 0,022 0,34


Izolace vnejší steny - LINITHERM PAL SIL deska pro přiřezání
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída E, po obou stranách hliníková fólie
Krycí vrstva: na vnější straně silikátová deska, tloušťka 6 mm
Spoje hran: neomítaná
Krycí rozměr: 2500 x 1200 mm (= jmenovitý rozměr)
Tloušťka mm
celkem
Tloušťka mm
PU
Tloušťka mm
silikátová deska
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
U-hodnota 1
[W/(m²K)]
26 20 6 45 135,0 0,022 0,91


Izolace vnejší steny - LINITHERM PAL SIL L pro obkládané stěny nebo strop pod plochou střechou
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída E, po obou stranách hliníková fólie
Systém: s integrovaným laťováním pro mechanické připevnění
Krycí vrstva: vápenosilikátová deska tl. 6 mm na interiérové straně, přisponkovaná k integrovanému laťování
Spoje hran: podélné styky – zámkový spoj pero - drážka, příčné styky – polodrážka, vápenosilikátová deska má zkosené hrany
Krycí rozmě: 2500 x 620 mm (= jmenovitý rozměr) (krycí rozměr o 2 cm menší)
Tloušťka mm
celkem
Tloušťka mm
PU
Tloušťka mm
silikátová deska
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
U-hodnota 1
[W/(m²K)]
46 40 6 36 54,0 0,022 0,54
66 60 6 26 39,0 0,022 0,37


Izolace vnejší steny - LINITHERM PAL SIL klín - pro vyvedení izolace
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída E
Systém: s integrovaným laťováním pro mechanické připevnění
Krycí vrstva: vápenosilikátová deska tl. 6 mm na interiérové straně, přisponkovaná k integrovanému laťování
Spoje hran: bez speciální úpravy – rovné hrany
Krycí rozměr: 2500 x 600 mm
Tloušťka mm
celkem
Tloušťka mm
PU
Tloušťka mm
silikátová deska
λD
PU
66/6 60/0 6 0,028


Izolace vnejší steny - LINITHERM PAL ostění - klín pro ostění
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída E
Krycí vrstva: vápenosilikátová deska tl. 6 mm na interiérové straně
Spoje hran: bez speciální úpravy – rovné hrany
Krycí rozměr: 2500 x 300 mm
Tloušťka mm
celkem
Tloušťka mm
PU
Tloušťka mm
silikátová deska
λD
PU
26/10 20/4 6 0,028
1 U-hodnota pri dodržení tepelného prechodového odporu Rsi = 0,13 [m²K/W] und Rse = 0,04 [m²K/W]. Zvláštnosti objektu podle DIN EN ISO 6946 nejsou zohledneny.