Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolační systém LINITHERM
Izolace vnější stěny - LINITHERM PAL W

Abstand Menü

LINITHERM PAL W

Tenká izolace pro úplnou ochranu před teplem, pro jádrovou izolaci a fasádní konstrukce odvětrávané zezadu

Spolehlivá úplná ochrana před teplem ...
 • Budova je kolem dokola dobře izolována
 • Velmi účinná ochrana před teplem, chladem, škodlivým vlhkem a plísní
 • Tepelná izolace zvyšuje povrchovou teplotu na vnitřní straně zdi
 • Žádný průvanový efekt jako u chladných povrchů stěn

... v dokonalé profesionální kvalitě ...
 • Snadná manipulace díky šikovnému formátu a nízké hmotnosti
 • S integrovanou parotěsnou zábranou
 • Izoluje v celé ploše a neustále
 • Pokládka bez tepelných mostů
 • Odolné tlaku a tvarově stabilní
 • Obtížně zapálitelné – požární třída C-s2, d0 dle DIN EN 13501-1

... pro nové i staré stavby ...
 • Ne tlustší, ale lepší izolace

... PUR pro úspory energie
 • V létě ochrana před horkem
 • V zimě uchovává teplo
 • Izolační jádro z tvrdé pěny PU
 • Trvale vysoké izolační schopnosti – Hodnota tepelné vodivosti λD 0,022 W/(mK)
 • Maximální izolace při minimální tloušťce desek
 • Z hlediska stavebně biologického pozitivní: Tvrdá pěna PU neobsahuje FCKW, HFCKW, formaldehyd ani vlákna
 • Pozitivní ekologická bilance

Izolace vnejší steny - LINITHERM PAL W
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, požární třída C-s2,d0 dle DIN EN 13501-1 (odpovídá státnímu označení obtížně zapálitelné) dle schválení Z-23.15-1436, po obou stranách hliníková fólie
Spoje hran: kolem dokola natupo oříznutá nebo se stupňovitou drážkou
Vnější rozměry: 1200 x 600 mm (= jmenovitý rozměr) (krycí rozměr se stupňovitou drážkou o 2 cm menší)
Tloušťka mm
PU
Obsah balení
kus / m²
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
U-hodnota 1
[W/(m²K)]
80 6 4,32 60 43,2 0,022 0,26
100 5 3,60 50 36,0 0,022 0,21
120 4 2,88 40 28,8 0,022 0,18
140 3 2,16 30 21,6 0,022 0,15
160 3 2,16 30 21,6 0,022 0,13


LINITHERM protipožární zástrčka
Montážní úhel: V2A-Tloušťka profilu 1 mm, 6 mm dlouhými otvory pro montáž
Reagující provětraný profil: Hliník potažený mřížkou s reaktivním krytím
Délka mm Výška mm Hloubka mm
150 110 80
Jiná provedení dle poptávky
1 U-hodnota pri dodržení tepelného prechodového odporu Rsi = 0,13 [m²K/W] und Rse = 0,04 [m²K/W]. Zvláštnosti objektu podle DIN EN ISO 6946 nejsou zohledneny.