Izolační systém LINITHERM
Nadkrokevní izolace - LINITHERM PGV T

Abstand Menü

LINITHERM PGV Flex

Nadkrokevní izolační systém pro klenuté střechy

Spolehlivá izolace ...
 • Pro valenou střechu, klenutou šedovou střechu, střechy památkově chráněných domů s extrémním zakřivením, netopýří vikýře, vikýře se segmentovým obloukem a mnohé další.

... v dokonalé profesionální kvalitě ...
 • Po obou stranách vrstva z minerální plsti
 • Pružné od malého po velký poloměr
 • Izoluje v celé ploše a neustále
 • Pokládá se na bednění

... PUR pro úspory energie
 • V létě ochrana před horkem
 • V zimě uchovává teplo
 • Izolační jádro z tvrdé pěny PU
 • Trvale vysoké izolační schopnosti - Hodnota tepelné vodivosti λD 0,026 / 0,028 W/(mK)
 • Maximální izolace při minimální tloušťce desek
 • Z hlediska stavebně biologického pozitivní Tvrdá pěna PU neobsahuje FCKW, HFCKW, formaldehyd ani vlákna
 • Pozitivní ekologická bilance

Nadkrokevní izolace - LINITHERM PGV Flex
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída E, na obou stranách vrstva z minerální plsti, izolační prvek na horní a spodní straně drážkovaný
Spoje hran: dokola natupo
Upozornění: parotěsnou zábranu zajišťuje stavitel; při stavbě spodku střechy a celé střešní nástavby musejí být uplatněna odborná pravidla
Krycí rozměr: 2440 x 1200 mm (= jmenovitý rozměr)
Tloušťka mm
PU
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
U-hodnota 1
[W/(m²K)]
60 40 117,1 0,028
80 30 87,8 0,026
120 (60+60)


0,23
140 (60+80)

0,20
160 (80+80)


0,17
1 Výpočet U-hodnoty proveden při zohlednění drážek, při s dřevěným bedněním 19 mm