Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolační systém LINITHERM
Nadkrokevní izolace - LINITHERM PGV T

Abstand Menü

LINITHERM PGV T

Nadkrokevní izolační systém umožňující difúzi, ke zlepšení izolace s existující parotěsnou zábranou a mezikrokevní izolací

Spolehlivá izolace ...
 • Střešní fólie třídy A, od sklonu střechy 20°
 • LINITHERM PGV T lze kombinovat s libovolným jiným těsnicím materiálem mezi krokve
 • Více prostoru při plánování nové výstavby

... v dokonalé profesionální kvalitě ...
 • Se střešní fólií odolnou proti roztržení
 • S mřížkovým potiskem pro rychlou pokládku
 • Po obou stranách vrstva z minerálních vláken umožňující difúzi
 • Izoluje v celé ploše a neustále
 • Na krokve nebo bednění
 • Vhodné jako pomocná krytina

... PUR pro úspory energie
 • V létě ochrana před horkem
 • V zimě uchovává teplo
 • Izolační jádro z tvrdé pěny PUR/PIR
 • Trvale vysoké izolační schopnosti - Hodnota tepelné vodivosti λD 0,025 / 0,026 W/(mK)
 • Maximální izolace při minimální tloušťce desek
 • Z hlediska stavebně biologického pozitivní Tvrdá pěna PUR/PIR neobsahuje FCKW, HFCKW, formaldehyd ani vlákna
 • Pozitivní ekologická bilance

Nadkrokevní izolace - LINITHERM PGV T
DN ≥ 20° 1
Izolační jádro: tvrdá pěna PUR/PIR dle ČSN EN 13165, třída E, na obou stranách vrstva z minerální plsti
Krycí vrstva: shora potaženo difúzně otevřenou, neklouzavou střešní folií odolnou proti roztržení, na dlouhé a kratší straně s přesahem asi 8 cm, s těsnicí páskou připevněnou z výroby
Spoje hran: po obvodu svěrný a lepený spoj N+F
Upozornění: parotěsnou zábranu zajišťuje stavitel
Krycí rozměr: 2420 x 1180 mm (= jmenovitý rozměr)
Tloušťka mm
PUR/PIR
Obsah palety
kus / m²
λD
PUR/PIR
U-hodnota 2
[W/(m²K)]
50 48 137,1 0,028 0,47
60 40 114,2 0,028 0,40
80 30 85,7 0,026 0,29
100 24 68,5 0,026 0,24
120 20 57,1 0,025 0,19
140 17 48,5 0,025 0,17
160 15 42,8 0,025 0,15
180* 13 37,1 0,025 0,13
200* 12 34,3 0,025 0,12
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty.
1 Sklon střechy podle zadání nebo podle odborných pravidel svazu ZVDH
2 U-hodnota při dodržení tepelného přechodového odporu Rsi a Rse a dřevěném obkladu 19 mm. Zvláštnosti objektu podle DIN EN ISO 6946 nejsou zohledněny.