Konstrukční stavební deska LINIREC
Fošna na plochou střechu LITEC

Abstand Menü

Fošna na plochou střechu LITEC Universal
Fošna na plochou střechu LITEC Attika

Spolehlivé spojení ...
 • Uzavírá izolaci na fošnách LITEC Attika na ploché střeše, na horní straně zvýšené betonové hrany
 • Napojení bez tepelných mostů
 • K řešení problematických napojení a zakončení

... v dokonalé profesionální kvalitě ...
 • Vícevrstvé klížené konstrukční stavební desky LINIREC
 • λ=0,096 W/(mK)
 • Vyrobeno s 5% sklonem, aby mohla voda odtékat
 • Plechovou krytinu lze bez problémů upevnit

... jako kompletní systém
 • Izolační klíny LINITHERM (klíny Attika) brání tomu, aby izolační pásy při maximálním roztažení sahaly přes betonovou hranu
 • Fošny LITEC Universal na ploché střechy pro napojení světelných kupolí bez tepelných mostů

Další výhody
 • Tvrdé
 • Odolné tlaku
 • Snesou vysokou mechanickou zátěž
 • Netrouchniví
 • Nepodléhá vlhkosti
 • Odolává plísním
 • Lze zpracovat obvyklými nástroji pro práci se dřevem

Fošna LITEC na plochou střechu Universal
Izolační jádro: z vícevrstvé klížené konstrukční stavební desky LINIREC, hrubá hustota cca 550 kg/m³, třída E, lze použít v teplotním rozsahu –50 °C až +100 °C, tepelná vodivost λ=0,096 W/(mK)
Šířka mm 50 100 125 175 240 360 425 490
Délka mm 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Tloušťka mm 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200


Fošna LITEC na plochou střechu Attika
Izolační jádro: z vícevrstvé klížené konstrukční stavební desky LINIREC, hrubá hustota cca 550 kg/m³, třída E, lze použít v teplotním rozsahu –50 °C až +100 °C, tepelná vodivost λ=0,096 W/(mK)
Upozornění: horní strana zkosená se sklonem 5 %
Šířka mm 50 100 125 175 240 360 425 490
Délka mm 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Tloušťka mm 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100