Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Konstrukční stavební deska LINIREC
Fošna na plochou střechu LITEC

Abstand Menü

Fošna na plochou střechu LITEC Universal
Fošna na plochou střechu LITEC Attika

Spolehlivé spojení ...
 • Uzavírá izolaci na fošnách LITEC Attika na ploché střeše, na horní straně zvýšené betonové hrany
 • Napojení bez tepelných mostů
 • K řešení problematických napojení a zakončení

... v dokonalé profesionální kvalitě ...
 • Vícevrstvé klížené konstrukční stavební desky LINIREC
 • λ=0,096 W/(mK)
 • Vyrobeno s 5% sklonem, aby mohla voda odtékat
 • Plechovou krytinu lze bez problémů upevnit

... jako kompletní systém
 • Izolační klíny LINITHERM (klíny Attika) brání tomu, aby izolační pásy při maximálním roztažení sahaly přes betonovou hranu
 • Fošny LITEC Universal na ploché střechy pro napojení světelných kupolí bez tepelných mostů

Další výhody
 • Tvrdé
 • Odolné tlaku
 • Snesou vysokou mechanickou zátěž
 • Netrouchniví
 • Nepodléhá vlhkosti
 • Odolává plísním
 • Lze zpracovat obvyklými nástroji pro práci se dřevem

Fošna LITEC na plochou střechu Universal
Izolační jádro: z vícevrstvé klížené konstrukční stavební desky LINIREC, hrubá hustota cca 550 kg/m³, třída E, lze použít v teplotním rozsahu –50 °C až +100 °C, tepelná vodivost λ=0,096 W/(mK)
Šířka mm 50 100 125 175 240 360 425 490
Délka mm 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Tloušťka mm 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200


Fošna LITEC na plochou střechu Attika
Izolační jádro: z vícevrstvé klížené konstrukční stavební desky LINIREC, hrubá hustota cca 550 kg/m³, třída E, lze použít v teplotním rozsahu –50 °C až +100 °C, tepelná vodivost λ=0,096 W/(mK)
Upozornění: horní strana zkosená se sklonem 5 %
Šířka mm 50 100 125 175 240 360 425 490
Délka mm 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Tloušťka mm 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100