Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Odpadní PUR/PIR – cenná surovina
Odpadní PUR/PIR – cenná surovina

Abstand Menü

Konstrukční stavební desky LINIREC – z lásky k přírodě

Odpadní PU – cenná surovina

Konstrukční stavební desky LINIREC – z lásky k přírodě

Při výrobě izolačních systémů LINITHERM a při pokládce na staveništi zůstávají zbytky tvrdé pěny PU. Ale na vyhození je tento odpad příliš cenný.

V zásadě máme dvě možnosti, jak můžeme PU recyklovat:

1. Opětovné využití materiálu – zisk namísto zničení

Při nové dodávce izolačních systémů LINITHERM odebíráme zpět čistý odpad tvrdé pěny PU, který musíte dávat do speciální námi dodaných pytlů. Tyto zbytky pak společně s brusným prachem a odřezky z výroby používáme při výrobě nových desek.

Odpad tvrdé pěny PU zbavíme fólií a tkanin, rozmělníme a stlačením z něj vyrobíme pelety. Tyto zbytky jsou pak rozemlety a slisovány v lepicím lisu, aby tak vznikly nové a hodnotné konstrukční stavební desky LINIREC, které lze na stavbě používat pro různé účely.

2. Energetické zhodnocení – obnova tepelné energie

Energetické zhodnocení je nejlepší volbou pro starou pěnu PU, kterou lze získat při demolicích, přestavbách nebo sanacích. Tato moderní a šetrná technologie splňuje všechny požadavky na ochranu životního prostředí a zdraví.

Také odpadní tvrdá pěna PU se ve spalovně odpadu spaluje bez emisí, přičemž se získává zpět energie. Výhřevnost tvrdé pěny PU je v průměru 27 MJ/kg a odpovídá přibližně výhřevnosti černého uhlí.

Opětovné využití materiálu a recyklace energie jsou nejekologičtější metody likvidace odpadní tvrdé pěny PU, důležitým bodem zodpovědného zacházení s odpady a podstatným přínosem k ochraně přírodních zdrojů.