Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Downloads
Upozornění:

K otevření stažených souborů ve formátu PDF potřebujete Acrobat Reader.

Zde si můžete tento software zdarma stáhnout:


Download Adobe Reader

Abstand Menü

Pokládka LINITHERM

Naše pokyny pro pokládku jsou pouze orientační informace pro kupující a uživatele. Každá stavba má specifické podmínky. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla, na difúzní vlastnosti vyplývající z fyzikálních zákonů a na střešní skladbu je nutno pro každou konkrétní stavbu vyjasnit před zahájením prací. Řešení musí splňovat požadavky platných stavebně-technických předpisů a pravidel.

Nadkrokevní izolace

Podkrokevní izolace

Podlahová izolace

Izolace ploché střechy

Lepená střešní skladba - Pokyny k lepení desek LINITHERM PAL Ploché střechy se spádovou izolací

Izolace vnější stěny

Systém stavby vikýřů