Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Protipožární panely LINIT
Protipožární panely LINIT

Abstand Menü

Protipožární panely LINIT

Ochranný štít, když hoří

Protipožární panely LINIT při požáru z vnější strany splňují požadavky tříd požární odolnosti W90 s požární odstupovou vzdáleností 1 metr. Tím můžete splnit požadavky normy DIN 4102, které jsou platné hlavně pro výškové a obchodní budovy, shromažďovací místa, nemocnice a školy. Hlavní komponenty systému se skládají z nehořlavých materiálů, třída stavebních hmot A.

Krycí vrstvy či funkční vrstvy pro jakýkoli vzhled vnitřního prostoru a jakýkoli požadavek

Pro vnější krycí vrstvu se používají desky ze skla, hliníku nebo glasalu. Za nimi se nachází protipožární deska z silikátu (např. Promatect).

Izolační jádro:

Velmi účinná tepelná izolace a ochrana před horkem (DIN 4108)
Izolační jádro se skládá z desky z minerálních vláken λ = 0,035 W/(mK). Kromě požární ochrany jsou samozřejmě splněny také požadavky na ochranu proti teplu a hluku, takže s jedním panelem lze bez dalších opatření splnit všechny stavebně fyzikální požadavky.

Protipožární testy - Testy od příslušných úřadů
Protipožární panely LINIT W90 byly testovány úřadem "Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig" (Úřad pro kontrolu materiálů ve stavebnictví, Braunschweig) podle normy DIN 4102 část 3: W90: P-3593/2810-MPA BS