Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Spojovací prvky LINIT se solární krycí vrstvou
Spojovací prvky LINIT se solární krycí vrstvou

Abstand Menü

Spojovací prvky LINIT se solární krycí vrstvou

Fasáda jako zdroj energie

Klimatizace našich budov je stále nákladnější. Je tedy výhodné využívat energetické rezervy, které vznikají např. díky slunečnímu záření.
Solární panely LINIT ukazují, co dokáže moderní architektura. Její silné stránky spočívají v kombinaci tepelné izolace, ochrany proti hluku, estetiky a přírodní výroby elektrické energie. Mezi dvěma skleněnými vrstvami jsou – chráněné před teplotními a mechanickými vlivy – umístěny solární prvky, které přeměňují dopadající solární energii na stejnosměrný proud. Panely jsou zapojeny za sebou a proud se odvádí do střídače. Takto získaným elektrickým proudem lze napájet interní síť v domě.

Oblast použití:
parapety a fasády

Krycí vrstvy či funkční vrstvy pro jakýkoli vzhled a požadavek:

Solární panely LINIT neslouží pouze k výrobě elektrické energie, ale také jako konstrukční prvek pro architekty. Také jsou výrazem ekologické uvědomělosti stavitelů, kteří je používají.

Izolační jádro:

Vysoké izolační parametry při nízké stavební hloubce
Tvrdá polyuretanová pěna (PU) nabízí díky nízké tepelné vodivosti (λ = 0,024 - 0,029 W/mK) vynikající izolační schopnosti. Pěna PU je tepelně i tlakově odolná a tvarově stálá. Polyuretan lze kombinovat s jakýmkoli jiným izolačním materiálem více