Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Systém stavby stěn LITEC WBS
LITEC Systém stavby stěn WBS

Abstand Menü

Systém stavby stěn LITEC WBS

Systém stavby stěn pro ukázkové stavby – průmyslové, komerční a veřejné objekty

Individuální plánování staveb s jistou budoucností ...
 • Svoboda plánování uvnitř i vně
 • Velmi účinná tepelná izolace má jádro z tvrdé pěny PU
 • Energetický standard dle volby
 • Více místa díky tenké konstrukci stěn

... krátká doba stavby, rychlý průběh stavby ...
 • Bezpečnost plánování a krátké časy stavby díky vysoké míře prefabrikace
 • Prefabrikované prvky stěn vyrobené na míru

... přístavby, přestavby, nástavby ...
 • Systém stavby stěn WBS je v souladu se všemi jinými stavebními materiály a ideálně se hodí k modernizaci a rozšíření stávajících komerčních a veřejných budov

... Úspory energie díky PUR
 • Příjemné podmínky v kancelářích i závodech díky celoročně vyváženému klimatu
 • Nižší náklady na vytápění v zimě
 • Nižší spotřeba energie na klimatizování v létě
 • Izolační jádro z tvrdé pěny PU
 • Z hlediska stavebně biologického pozitivní: neobsahuje FCKW, HFCKW a vlákna
 • Vynikající energetická bilance

Systém stavby stěn WBS
Izolační jádro: tvrdá pěna PU dle ČSN EN 13165, třída E, objemová hmotnost cca 33 kg/m³, na obou stranách vrstva z minerální plsti
Krycí vrstvy: uvnitř deska z aglomerovaného dřeva, tloušťka 15 mm
vně deska z aglomerovaného dřeva, tloušťka 15 mm
Upozornění: podle stavebnicového plánu, z výroby prefabrikované jednotlivé části včetně konstrukčních prvků ze dřeva
Tloušťky prvků mm
130, 150, 170, 190
Sada pro stavbu stěny


LITEC WBS H na vnější straně dřevovláknitá omítací deska, tloušťka 60 mm
175, 195, 215, 235
Další provedení a krycí vrstvy dodáme na vyžádání.
Dodatečné statické výpočty podle spotřeby materiálu.