Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Osłony skrzynek rolet LINIT
Osłony skrzynek rolet LINIT

Abstand Menü

Osłony skrzynek rolet LINIT

Stabilna osłona z wydajnym materiałem izolacyjnym

Unikanie mostków cieplnych
Norma DIN 4108-2 przewiduje do osłon skrzynek rolet przewiduje wartość R 0,55 m²K/W. Już pianka sztywna PUR/PIR o grubości 20 mm przekracza tę wartość.
Decydujący jest wydatek izolacji, λD ≤ 0,023 W/(mK) wzgl. λD ≤ 0,029 W/(mK), przy niewielkich grubościach płyt. Dzięki temu przestrzeń na roletę jest wystarczająco duża.
Izolacja z zapasem wydatku jest zalecana do tego, by przestrzegać wymaganego współczynnika temperatury fRsi wynoszącego 0,7. Można to uzyskać poprzez specjalne wyprofilowanie osłony skrzynek rolet LINIT lub poprzez dodatkową listwę izolacyjną nad ościeżnicą. Hermetyczność zapewnia przytwierdzana taśma uszczelniająca.
Możliwość stosowania dodatkowych warstw funkcyjnych powoduje, że elementy spełniają bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony dźwiękowej.

Osłony skrzynek rolet LINIT pasują do każdej skrzynki
Osłony skrzynek rolet LINIT są oferowane w różnych grubościach, w wymiarach standardowych i stałych, a także ze specjalnym wyprofilowaniem krawędzi - gładkie, z zakładką lub rowkowane. Różne warstwy wierzchnie - wewnątrz i zewnątrz - zapewniają odpowiednie rozwiązanie do każdego celu. Konstrukcja warstwowa - płyta wiórowa i pianka sztywna PUR/PIR - zapewnia niezbędną sztywność i wyjątkową stabilność - także w przypadku większych wymiarów. Długości do 5,31 m wykonuje się z jednego elementu.

Warstwy wierzchnie wzgl. warstwy funkcyjne w każdej formie wnętrza i na każde życzenie

W zależności od warunków montażu, osłony skrzynek rolet LINIT można dostosować do konstrukcji. Warstwy wierzchnie są dostępne albo bez obróbki (gotowe do malowania, tapetowania), białe oklejone folią PCW lub żywicą melaminową.

Rdzeń izolacji:

Wysokiej skuteczności ochrona przed ciepłem i gorącem (DIN 4108)
Rdzeń izolacji z pianki sztywnej PUR/PIR dzięki swojej niskiej przewodności cieplnej (λD = 0,023-0,029 W/(mK)) zapewnia najlepszą skuteczność oszczędzania energii - niższe koszty za ogrzewanie zimą, mniejsze zużycie energii przez klimatyzacje latem i bardziej komfortowe warunki pracy i produkcji dzięki stałemu, całorocznemu przytulnemu klimatowi więcej

Profilowanie
Osłony skrzynek rolet LINIT są oferowane w dowolnym dopasowanym profilowaniu krawędzi - gładkie, z zakładką lub rowkowane.