Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Wskazówki dotyczące obróbki i montażu łączeń LINIT
Wskazówki dotyczące obróbki i montażu łączeń LINIT

Abstand Menü

Wskazówki dotyczące obróbki i montażu

Ogólne wskazówki dotyczące obróbki w fazie budowy

Wskazówki dotyczące obróbki

Po dotarciu paneli LINIT na miejsce budowy należy sprawdzić, czy nie uległy one uszkodzeniu.
Wadliwych lub uszkodzonych elementów nie należy montować, tylko niezwłocznie zgłosić ich reklamację.
Panele LINIT aż do momentu przystąpienia do obróbki należy przechowywać w pozycji poziomej na równej powierzchni.
Powierzchnie i krawędzie paneli należy chronić przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, w szczególności gdy chodzi o powierzchnie malowane farbami lub powierzchnie z PCW.
Montaż paneli wielkoformatowych i „leżących włókien“ nie jest możliwy za pomocą przyssawek. Montaż taki wymaga konsultacji z producentem, szczególnie w przypadku ciężkich wewnętrznych warstw wierzchnich.
Podczas zabierania panelu ze stosu nie można ich ciągnąć, by ewentualne cząstki między panelami nie spowodowały uszkodzenia powierzchni.
W przypadku elementów z folią ochronną, folia ta podczas obróbki może pozostać.
Panele LINIT można kształtować pilarkami w położeniu pionowym lub poziomym. Narzędzia muszą mieć ostrza z węglików spiekanych. Informacji o ostrzach do piły i prędkościach cięcia udziela producent.
W celu ochrony powierzchni przez zarysowaniami podczas przycinania zaleca się używanie podkładu filcowego.
Uwaga: Przedstawiona metoda obróbki nie dotyczy warstw wierzchnich z blachy stalowej, cementu włóknistego, ESG itp. W przypadku tych warstw potrzebna będzie specjalna metoda obróbki.
Podczas przechowywania i obróbki elementy trzeba chronić przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.


Wskazówki dotyczące montażu

Panele LINIT należy montować zawsze na konstrukcji ramowej. Z tego powodu w konstrukcji ramowej należy zapewnić dostateczną przestrzeń dylatacyjną, by panele LINIT mogły się swobodnie rozszerzać zgodnie ze swoim współczynnikiem rozszerzalności. Z tego powodu panele LINIT należy szklić zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki.
Oklockowanie należy wykonywać tak, by obie warstwy wierzchnie spoczywały w całości na klockach.
W pozostałych przypadkach obowiązują wytyczne nr 3 zakładu doradztwa technicznego szklarzy (w Niemczech Technische Beratungsstelle des Glaserhandwerks).
Zewnętrzne listwy prasowane wzgl. wierzchnie montuje w konstrukcji ramowej się zaraz po zamontowaniu paneli LINIT.
W przypadku szklenia na sucho należy zwracać szczególną uwagę na dostateczne usunięcie wody z wręgu na szybę.
Przez krawędzie nie może przedostawać się woda. Dodatkową ochronę zapewnia oklejenie krawędzi odpowiednią taśmą klejącą wzgl. polakierowanie krawędzi.
Montując panele LINIT zwracać uwagę by nie uszkodzić wyłożenia folią na krawędziach paneli LINIT, ani też powierzchni paneli LINIT.
Wszelkie zmiany instrukcji montażu należy konsultować z producentem paneli LINIT.