Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Panele przeciwpożarowe LINIT
Panele przeciwpożarowe LINIT

Abstand Menü

Panele przeciwpożarowe LINIT

Tarcza ochronna gdy się pali

Panele przeciwpożarowe LINIT przy działaniu pożaru od zewnątrz spełniają klasy odporności ogniowej W90 z drogą przerzutu ognia wynoszącą 1 metr. Tym samym spełniają one wytyczne normy DIN 4102, obowiązującą przede wszystkim w budowie wieżowców i domów handlowych, miejsc zbiórek, szpitali i szkół. Główne składniki systemu składają się z niepalnych materiałów budowlanych o klasie A.

Warstwy wierzchnie wzgl. warstwy funkcyjne w każdej formie wnętrza i na każde życzenie

Jako warstwę wierzchnią stosuje się szkło, aluminium lub Glasal. Pod nią znajduje się płyta przeciwpożarowa z silikatu wapiennego (np. Prometect).

Rdzeń izolacji:

Wysokiej skuteczności ochrona przed ciepłem i gorącem (DIN 4108)
Rdzeń izolacji składa się z płyty z wełny mineralnej o λD = 0,035 W/(mK). Rzecz jasna, oprócz ochrony przeciwpożarowej, panel spełnia również wymagania z zakresie ochrony przed ciepłem i hałasem, tym samym spełnia on wszystkie wymagania w zakresie fizyki budowlanej.

Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej - Sprawdzone przez nadzór budowlany
Panele z ochroną przeciwpożarową LINIT W90 zostały sprawdzone przez urząd kontroli materiałów budowlanych z Braunschweigu zgodnie z normą DIN 4102 część 3: W90: P-3593/2810-MPA BS