Panele przeciwpożarowe LINIT
Panele przeciwpożarowe LINIT

Abstand Menü

Panele przeciwpożarowe LINIT

Tarcza ochronna gdy się pali

Panele przeciwpożarowe LINIT przy działaniu pożaru od zewnątrz spełniają klasy odporności ogniowej F30 i W90 z drogą przerzutu ognia wynoszącą 1 metr. Tym samym spełniają one wytyczne normy DIN 4102, obowiązującą przede wszystkim w budowie wieżowców i domów handlowych, miejsc zbiórek, szpitali i szkół. Główne składniki systemu składają się z niepalnych materiałów budowlanych o klasie A.

Warstwy wierzchnie wzgl. warstwy funkcyjne w każdej formie wnętrza i na każde życzenie

Jako warstwę wierzchnią stosuje się szkło, aluminium lub Glasal. Pod nią znajduje się płyta przeciwpożarowa z silikatu wapiennego (np. Prometect).

Rdzeń izolacji:

Wysokiej skuteczności ochrona przed ciepłem i gorącem (DIN 4108)
Rdzeń izolacji składa się z płyty z wełny mineralnej o λD = 0,035 W/(mK). Rzecz jasna, oprócz ochrony przeciwpożarowej, panel spełnia również wymagania z zakresie ochrony przed ciepłem i hałasem, tym samym spełnia on wszystkie wymagania w zakresie fizyki budowlanej bez żadnych dodatkowych działań.

Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej - Sprawdzone przez nadzór budowlany
Panele z ochroną przeciwpożarową LINIT F30/W90 zostały sprawdzone przez urząd kontroli materiałów budowlanych z Braunschweigu zgodnie z normą DIN 4102 część 2 wzgl. 3: F30: P-3654/3420-MPA BS W90: P-3593/2810-MPA BS