Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolácia vonkajších stien s LINITHERM PAL SIL
Izolácia vonkajších stien s LINITHERM PAL SIL

Abstand Menü

LINITHERM PAL SIL

Tenká izolácia vonkajšej steny zvnútra – ochrana pred horúčavou, chladom, vlhkosťou a tvorbou plesní

LINITHERM PAL SIL L

Izolačné dosky pod obklady alebo strop pod plochou strechou

LINITHERM PAL SIL klin

Tepelné mosty vznikajúce v miestach napojenia obvodových stien na ostatné stavebné časti (stropy, podlahy, vnútorné steny) sa obmedzí vyvedením tepelnej izolácie na tieto nadväzujúce konštrukcie v pruhu o šírke cca 50 cm

LINITHERM PAL SIL ostenie – klin pre ostenie

Jednotné zateplenie bez materiálových prechodov, s rovnakou povrchovou úpravou

Bezpečná izolácia ...
 • Pre domy s pamiatkovo chránenou fasádou, rodinné domy pre viacero rodín a radové domy
 • Nanesená doska z kremičitanu
 • Omietateľná, natierateľná a tapetovateľná
 • Vysoká účinnosť ochrany pred horúčavou a chladom
 • Kapilárna ochrana pred škodami spôsobenými vlhkosťou, odolnosť voči plesniam
 • Zabraňuje kondenzácii vodných pár
 • Natierateľná, omietateľná a tapetovateľná

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • S integrovanou parozábranou
 • Veľkoplošná, priebežná tepelná izolácia pre nekonečné ukladanie
 • Vhodný formát a malá hmotnosť
 • Bezpečné zloženie zo stavebno-fyzikálneho hľadiska

... PUR pre úsporu energie
 • V lete chráni pred horúčavou
 • V zime udržuje teplo
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PU
 • Trvale vysoké izolačné hodnoty - λD = 0,022 W/(mK)
 • Maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke dosky
 • Stavebno-biologicky pozitívna: Tvrdá pena PU neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky), formaldehyd a vlákna
 • Pozitívna ekologická bilancia

Izolácia vonkajších stien - LINITHERM PAL SIL
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s hliníkovou fóliou
Krycia vrstva: s doska z kremičitanu hrúbky 6 mm zo strany miestnosti
Spoje hrán: hrúbky 26 mm: Bez lemu
hrúbka 36 - 66 mm: dookola drážkované pre pero (obsiahnutá v dodávke), silikátová doska skosená
Krycí rozmer: Hrúbka 36 - 66 mm: 2500 x 600 mm (= výpočtový rozmer)
Hrúbka mm
celkom
Hrúbka mm
PU
Hrúbka mm
doska z kremičitanu
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 1
[W/(m²K)]
36 30 6 45 67,5 0,022 0,64
46 40 6 36 54,0 0,022 0,50
66 60 6 26 39,0 0,022 0,34


Izolácia vonkajších stien - LINITHERM PAL SIL Zuschnittplatte
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s hliníkovou fóliou
Krycia vrstva: s doska z kremičitanu hrúbky 6 mm zo strany miestnosti
Spoje hrán: dookola zrezané
Krycí rozmer: 2500 x 1200 mm (= výpočtový rozmer)
Hrúbka mm
celkom
Hrúbka mm
PU
Hrúbka mm
doska z kremičitanu
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 1
[W/(m²K)]
26 20 6 45 135,0 0,022 0,91


Izolácia vonkajších stien - LINITHERM PAL SIL L - Izolačné dosky pod obklady alebo strop pod plochou strechou
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s hliníkovou fóliou
Systém: s integrovaným latovaním pre mechanické pripevnenie
Krycia vrstva: doska z kremičitanu hrúbky 6 mm zo strany miestnosti, k integrovanému latovaniu upevnené sponkami
Spoje hrán: na dlhších stranách spojom na pero a drážku, na užších stranách so stupňovitým záhybom, silikátová doska skosená
Krycí rozmer: 2500 x 620 mm (= výpočtový rozmer) (krycí rozmer je menší o 2 cm)
Hrúbka mm
celkom
Hrúbka mm
PU
Hrúbka mm
doska z kremičitanu
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 1
[W/(m²K)]
46 40 6 36 54,0 0,022 0,54
66 60 6 26 39,0 0,022 0,37


Izolácia vonkajších stien - LINITHERM PAL SIL klin – pre vyvedenie izolácie
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E
Systém: s integrovaným latovaním pre mechanické pripevnenie
Krycia vrstva: s doska z kremičitanu hrúbky 6 mm zo strany miestnosti, k integrovanému latovaniu upevnené sponkami
Spoje hrán: dookola zrezané
Krycí rozmer: 2500 x 600 mm
Hrúbka mm
celkom
Hrúbka mm
PU
Hrúbka mm
doska z kremičitanu
λD
PU
66/6 60/0 6 0,028


Izolácia vonkajších stien - LINITHERM PAL SIL ostenie – klin pre ostenie
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E
Krycia vrstva: s doska z kremičitanu hrúbky 6 mm zo strany miestnosti
Spoje hrán: dookola zrezané
Krycí rozmer: 2500 x 300 mm
Hrúbka mm
celkom
Hrúbka mm
PU
Hrúbka mm
doska z kremičitanu
λD
PU
26/10 20/4 6 0,028
1 Hodnota prestupu tepla pri zohladnení tepelných odporov Rsi = 0,13 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Špecifické zvláštnosti objektu napr. podľa DIN EN ISO 6946 nie sú zohľadnené.