Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolácia vonkajších stien s LINITHERM PAL W
Izolácia vonkajších stien s LINITHERM PAL W

Abstand Menü

LINITHERM PAL W

Úplná tenkostenná tepelná izolácia pre jadrovú izoláciu a fasádové konštrukcie odvetrávané zozadu

Spoľahlivá úplná tepelná izolácia ...
 • Budova je obalená zo všetkých strán
 • Vysoká účinnosť ochrany pred horúčavou a chladom, škodami spôsobenými vlhkosťou a plesňami
 • Tepelná izolácia zvyšuje povrchovú teplotu na vnútornej strane steny
 • Bez výskytu prievanov ako v prípade studených povrchov stien

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • Jednoduchá manipulácia vďaka vhodným formátom, nízkej hmotnosti a špeciálnym spojom hrán
 • S integrovanou parozábranou
 • Izoluje celoplošne a priebežne
 • Možnosť uloženia bez tepelných mostov
 • Odolná voči tlaku a so stálosťou tvaru
 • Nehorľavá– trieda správania pri požiari C-s2, d0 podľa DIN EN 13501-1

... pre nové a staré stavby ...
 • Nie hrubšia
 • ale lepšie izoluje

... PUR pre úsporu energie
 • V lete chráni pred horúčavou
 • V zime udržuje teplo
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PU
 • Trvale vysoké izolačné hodnoty - λD = 0,022 W/(mK)
 • Maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke dosky
 • Stavebno-biologicky pozitívna: Tvrdá pena PU neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky), formaldehyd a vlákna
 • Pozitívna ekologická bilancia

Izolácia vonkajších stien - LINITHERM PAL W
Izolačné jadro: tvrdá pena PUR/PIR podľa DIN EN 13165, trieda stavebného materiálu C-s2,d0 podľa DIN EN 13501-1 (nehorľavá v zmysle národnej nomenklatúry stavebného dozoru) v súlade s certifikátom Z-23.15-1436, s hliníkovou fóliou na obidvoch stranách
Spoje hrán: dookola zrezaný na tupo alebo so stupňovitým záhybom
Vonkajší rozmer: 1200 x 600 mm (= výpočtový rozmer)
(krycí rozmer so stupňovitým záhybom je menší o 2 cm)
Hrúbka mm
PU
Obsah balenia
kus / m²
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 1
[W/(m²K)]
80 6 4,32 60 43,2 0,022 0,26
100 5 3,60 50 36,0 0,022 0,21
120 4 2,88 40 28,8 0,022 0,18
140 3 2,16 30 21,6 0,022 0,15
160 3 2,16 30 21,6 0,022 0,13
Iné hrúbky na požiadanie.


LINITHERM Brandriegel
Montagewinkel: V2A-Profil Stärke 1 mm; mit 6 mm Langlöchern für die Montage
Reaktives Lüftungsprofil: Aluminium-Streckgitter mit reaktiver Beschichtung
Dĺžka mm Výška mm Hĺbka mm
1500 110 80
1 Hodnota prestupu tepla pri zohladnení tepelných odporov Rsi = 0,13 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Špecifické zvláštnosti objektu napr. podľa DIN EN ISO 6946 nie sú zohľadnené.