Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolácia nad krokvami s LINITHERM PAL 2U
Izolácia nad krokvami s LINITHERM PAL 2U

Abstand Menü

LINITHERM PAL 2U

Izolačný systém ukladaný na krokvy s robustnou protišmykovou poistnou hydroizoláciou

Bezpečná izolácia ...
 • Tesné podstrešie od sklonu strechy 20°
 • Ochrana proti elektrosmogu

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • S integrovanou parozábranou
 • Tesné podstrešie odolné voči roztrhnutiu
 • S natlačenou mriežkou pre rýchlu pokládku
 • Izoluje celoplošne a priebežne
 • Priamo na krokvy alebo na debnenie
 • Vhodné na dočasné prikrytie strechy po dobu výstavby v spojení s klincovým tesnením LINITHERM

... PUR pre úsporu energie
 • V lete chráni pred horúčavou
 • V zime udržuje teplo
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PU
 • Trvale vysoké izolačné hodnoty - λD = 0,022 W/(mK)
 • Maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke dosky
 • Stavebno-biologicky pozitívna: Tvrdá pena PU neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky), formaldehyd a vlákna
 • Pozitívna ekologická bilancia

 

Izolácia nad krokvami - LINITHERM PAL 2U
Sklon strechy ≥ 20° 1
Izolačné jadro: Tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s hliníkovou fóliou
Krycia vrstva: Horná strana otvorená pre difúziu, odolná voči roztrhnutiu, protišmyková poistná hydroizolácia, pozdĺžne a na užších stranách s presahom cca 8 cm, s tesniacim pásom z výroby
Spoje hrán: dookola spájanie na pero a drážku
Krycí rozmer: 2420 x 1180 mm (= výpočtový rozmer)
Hrúbka mm
PU
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 2
[W/(m²K)]
100 24 68,5 0,022 0,20
120 20 57,1 0,022 0,17
140 17 48,5 0,022 0,15
160 15 42,8 0,022 0,13
180* 13 37,1 0,022 0,12
200* 12 34,3 0,022 0,11
240* 10 28,6 0,022 0,09
* Tieto výrobky môžu mať dlhšie dodacie lehoty.
1 Sklon strechy podľa normatívov, príp. podľa odborných pravidiel.
2 Hodnota prestupu tepla pri zohľadnení tepelných odporov Rsi a Rse a 19 mm dreveného debnenia. Špecifické zvláštnosti objektu podľa DIN EN ISO 6946 nie sú zohľadnené.