Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolácia nad krokvami s LINITHERM PAL 2UM
Izolácia nad krokvami s LINITHERM PAL 2UM

Abstand Menü

LINITHERM PAL 2UM

Izolačný systém, ukladaný na krokvy so zvukoizolačnou doskou na ochranu proti vonkajšiemu hluku

Bezpečná izolácia ...

 • Tesné podstrešie od sklonu strechy 20°
 • Tepelná izolácia a zvuková izolácia v rámci jedného pracovného kroku
 • Zvuková izolácia Rw = 44 dB

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • S integrovanou parozábranou
 • Tesné podstrešie odolné voči roztrhnutiu
 • S natlačenou mriežkou pre rýchlu pokládku
 • Izoluje celoplošne a priebežne
 • Ukladajú sa na debnenie
 • Vhodné na dočasné prikrytie strechy

... PUR pre úsporu energie
 • V lete chráni pred horúčavou
 • V zime udržuje teplo
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PU
 • Trvale vysoké izolačné hodnoty - λD = 0,022 W/(mK)
 • Maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke dosky
 • Stavebno-biologicky pozitívna: Tvrdá pena PU neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky), formaldehyd a vlákna
 • Pozitívna ekologická bilancia

 

LINITHERM PAL 2UM so zvukoizolačnou doskou
sklon strechy ≥ 20° 1
Izolačné jadro: Tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s hliníkovou fóliou
Krycia vrstva: horná hrana otvorená pre difúziu, odolná voči roztrhnutiu, protišmyková vrstva spodku strechy, pozdĺžne a na užších stranách s presahom cca 8 cm, s tesniacim pásom z výroby, dolná hrana so zvukoizolačnou doskou, 40 mm, pre zlepšenie zvukoizolačných vlastností
Spoje hrán: dookola spájanie na pero a drážku
Rešpektujte, prosím: Pre zlepšenie zvukoizolačných hodnôt je potrebné použiť skrutky so závitom na oboch koncoch (pozri správy zo skúšky)
Krycí rozmer: 2420 x 1180 mm (= výpočtový rozmer)
Hrúbka mm
celkom
Hrúbka mm
PU
Hrúbka mm
Zvuk
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
λD
Zvuk
Hodnota U 2
[W/(m²K)]
120 80 40 20 57,1 0,022 0,039 0,20
140 100 40 17 48,5 0,022 0,039 0,17
160 120 40 15 42,8 0,022 0,039 0,15
180 140 40 13 37,1 0,022 0,039 0,13
200 160 40 12 34,3 0,022 0,039 0,12
iné hrúbky na požiadanie
1 Sklon strechy podľa normatívov, príp. podľa odborných pravidiel.
2 Hodnota prestupu tepla pri zohľadnení tepelných odporov Rsi a Rse a 19 mm dreveného debnenia. Špecifické zvláštnosti objektu napr. podľa DIN EN ISO 6946 nie sú zohľadnené.