Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolácia nad krokvami s LINITHERM PAL SIL T
Izolácia nad krokvami s LINITHERM PAL SIL T

Abstand Menü

LINITHERM PAL SIL T

Kombinovaný izolačný systém s kašírovanou silikátovou doskou, omietateľná, natierateľná a tapetovateľná

Bezpečná izolácia ...
 • Vďaka krycej silikátovej doske vzniknú vnútorné plochy, ktoré sa dajú omietať, natierať alebo tapetovať – ideálne pre krokvy, ktoré zostávajú viditeľné
 • Odolná voči nárazu lopty
 • Ochrana proti elektrosmogu

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • S integrovanou parozábranou
 • Z výroby s krycou vrstvou
 • S natlačenou mriežkou pre rýchlu pokládku
 • Izoluje celoplošne a priebežne
 • Ukladá sa na krokvy

... PUR pre úsporu energiu
 • V lete chráni pred horúčavou
 • V zime udržuje teplo
 • Trvale vysoké izolačné hodnoty - λD = 0,022 W/(mK)
 • Maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke dosky
 • Stavebno-biologicky pozitívna: Tvrdá pena PU neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky), formaldehyd a vlákna
 • Pozitívna ekologická bilancia

 

Izolačné hodnoty celkovej štruktúry

  Hodnota U 1 [W/(m²K)]
Hrúbka
celkovej skladby

(mm)
Hrúbka
PAL SIL T
(WLS 022)
(mm)
Hrúbka
prídavnej
izolácie
(mm)
PAL N+F
PAL Polymer
PAL 2U
(WLS 022)
PAL 2UM
(WLS 022 + 039)
PAL HT
(WLS 022 + 039)
PGV T
(WLS 028)
(WLS 026)
(WLS 025)
116 66 50 - - 0,21
126 66 60 - - 0,20
146 66 80 0,15 - 0,17
166 66 100 0,13 - 0,15
186 66 120 0,12 0,13 0,13
206 66 140 0,11 0,12 0,12
226 66 160 0,10 0,11 0,11
246 66 180 0,09 0,10 0,10
266 66 200 0,08 0,09 0,09


Izolácia nad krokvami - LINITHERM PAL SIL T
Izolačné jadro: Tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s hliníkovou fóliou
Krycia vrstva: horná hrana odolná voči roztrhnutiu, protišmyková vrstva spodku strechy, pozdĺžne a na užších stranách s presahom cca 8 cm, s tesniacim pásom naneseným z výroby, so silikátovou doskou zo strany miestnosti, hrúbka 6 mm, (nehorľavá, odolná voči vlhku, dá sa natierať a tapetovať)
Spoje hrán: po obvode spoj na pero a drážku, silikátová doska po obvode skosená na tupo
Krycí rozmer: 2480 x 1180 mm (= výpočtový rozmer)
Hrúbka mm
celkom
Hrúbka mm
PU
Hrúbka mm
Silikátová doska
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 1
[W/(m²K)]
66 60 6 36 105,35 022 0,34
1 Hodnota prestupu tepla pri zohľadnení tepelných odporov Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,1 [m²K/W]. Špecifické zvláštnosti objektu podľa DIN EN ISO 6946 nie sú zohľadnené.