Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolácia nad krokvami s LINITHERM PGV Flex
Izolácia nad krokvami s LINITHERM PGV Flex

Abstand Menü

LINITHERM PGV Flex

Izolačný systém, ukladaný na krokvy pre klenuté strechy

Bezpečná izolácia ...
 • Pre valené strechy, klenuté pílovité strechy, strechy pamiatkovo chránených domov s extrémnymi skrúteniami, vikiermi „volské oko“, vikiermi so segmentovým oblúkom a.i.


... v perfektnej profesionálnej kvalite ...

 • Na oboch stranách s vrstvou z minerálneho vlákna
 • Flexibilná od malých až po veľké polomery
 • Izoluje celoplošne a priebežne
 • Ukladá sa na debnenie

... PUR pre úsporu energie
 • V lete chráni pred horúčavou
 • V zime udržuje teplo
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PU
 • Trvale vysoké izolačné hodnoty - λD = 0,026 / 0,028 W/(mK)
 • Maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke dosky
 • Stavebno-biologicky pozitívna: Tvrdá pena PU neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky), formaldehyd a vlákna
 • Pozitívna ekologická bilancia

 

Izolácia nad krokvami - LINITHERM PGV Flex
Izolačné jadro: Tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách vrstva z minerálnych vlákien, izolačný prvok s drážkami na hornej a dolnej strane
Spoje hrán: dookola zrezané
Rešpektujte, prosím: Parozábrana zo strany stavby: Pri realizácii spodku strechy a celkovej strešnej nadstavby musia byť dodržané odborné predpisy
Krycí rozmer: 2440 x 1200 mm (= výpočtový rozmer)
Hrúbka mm
PU
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 1
[W/(m²K)]
60 40 117,1 028  
80 30 87,8 026  
120 (60+60)       0,23
140 (60+80)       0,20
160 (80+80)       0,17
1 Hodnota prestupu tepla pri zohľadnení drážkovania pri drevenom debnení 19 mm.