Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolácia podkrovia s LINITHERM PAL
Izolácia plochých striech s LINITHERM PAL FD

Abstand Menü

LINITHERM PAL FD

Izolačný prvok pre priemyselné strechy – mimoriadne tenká, ľahká a bezpečná

Bezpečná izolácia ...
 • Vynikajúce izolačné hodnoty v priebehu niekoľkých desaťročí
 • Necitlivosť na vlhko, stálosť tvaru, rozmerová stálosť a odolnosť voči starnutiu
 • Dobré stavebno-fyzikálne vlastnosti
 • Žiaruvzdorné a nehorľavé
 • Priaznivé požiarno-technické vlastnosti – spĺňa požiadavky požiarnej ochrany v súlade DIN 18234-1
 • Dlhá životnosť, ktorá vo všeobecnosti zodpovedá dobe využívania budovy (spravidla 50 rokov a viac)

... pre novostavby a rekonštrukcie starých stavieb ...
 • Existujúce prípoje nemusia byť v prípade potreby zmenené
 • Malá hmotnosť – často postačujú staré spodné konštrukcie
 • Pri novostavbách môže byť nosná konštrukcia strechy navrhnutá tenšia

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...

 • Obojstranná hliníková fólia
 • Jednoduché a rýchle spracovanie
 • Ľahká a pohodlná
 • Tvarová stálosť
 • Vysoká pevnosť v tlaku

... PUR pre úsporu energie
 • V lete chráni pred horúčavou
 • V zime udržuje teplo
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PU - λD = 0,022 W/(mK)
 • Maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke dosky
 • Stavebno-biologicky pozitívna: Tvrdá pena PU neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky), formaldehyd a vlákna
 • Pozitívna ekologická bilancia

Izolácia plochých striech - LINITHERM PAL FD
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s hliníkovou fóliou
Spoje hrán: dookola so stupňovitým záhybom
Rešpektujte, prosím: parozábrana zo strany stavby
Krycí rozme: 2440 x 1200 mm (= výpočtový rozmer) (krycí rozmer so stupňovitým záhybom je menší o 2 cm)
Hrúbka mm
PU
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 1
[W/(m²K)]
80 30 87,8 0,022 0,27
100 24 70,3 0,022 0,21
120 20 58,6 0,022 0,18
140 17 49,8 0,022 0,15
160 15 43,9 0,022 0,14
180 13 38,1 0,022 0,12
200 12 35,1 0,022 0,11
1 Hodnota prestupu tepla pri zohladnení tepelných odporov Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Špecifické zvláštnosti objektu napr. podľa DIN EN ISO 6946 nie sú zohľadnené.