Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Izolácia plochých striech s LINITHERM PGV
Izolácia plochých striech s LINITHERM PGV FD

Abstand Menü

LINITHERM PGV FD

Izolačný prvok pre ľahké priemyselné strechy – umožňuje difúziu, mimoriadne tenká, ľahká a bezpečná

Bezpečná izolácia ...
 • Vynikajúce izolačné hodnoty v priebehu niekoľkých desaťročí
 • Nezhnije
 • Dobré stavebno-fyzikálne vlastnosti
 • Žiaruvzdorné a nehorľavé
 • Priaznivé požiarno-technické vlastnosti – spĺňa požiadavky požiarnej ochrany v súlade DIN 18234-1
 • Dlhá životnosť, ktorá zodpovedá vo všeobecnosti dobe využívania budovy (spravidla 50 rokov a viac)

... pre novostavby a rekonštrukcie starých stavieb ...
 • Existujúce prípoje nemusia byť v prípade potreby zmenené
 • Malá hmotnosť – často postačujú staré spodné konštrukcie
 • Pri novostavbách môže byť nosná konštrukcia strechy navrhnutá tenšia

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...

 • Obojstranná hliníková fólia
 • Jednoduché a rýchle spracovanie
 • Ľahká a pohodlná
 • Tvarová stálosť
 • Vysoká pevnosť v tlaku

... pre úsporu energie PUR
 • Zníženie nákladov na vykurovanie v zime
 • Nižšia spotreba klimatizačných zariadení v lete
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PU - λD = 0,025 / 0,026 W/(mK)
 • Stavebno-biologicky pozitívna: neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky) a vlákna
 • Vynikajúca energetická bilancia

Izolácia plochých striech - LINITHERM PGV FD
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, na oboch stranách s vrstvou minerálneho vlákna
Spoje hrán: dookola so stupňovitým záhybom
Rešpektujte, prosím: parozábrana zo strany stavby
Krycí rozmer: 2440 x 1200 mm (= výpočtový rozmer) (krycí rozmer so stupňovitým záhybom je menší o 2 cm)
Hrúbka mm
PU
Obsah palety
kus / m²
λD
PU
Hodnota U 1
[W/(m²K)]
80 30 87,8 0,026 0,31
100 24 70,3 0,026 0,25
120 20 58,6 0,025 0,20
140 17 49,8 0,025 0,17
160 15 43,9 0,025 0,15
180 13 38,1 0,025 0,14
200 12 35,1 0,025 0,12
1 Hodnota prestupu tepla pri zohladnení tepelných odporov Rsi = 0,1 [m²K/W] a Rse = 0,04 [m²K/W]. Špecifické zvláštnosti objektu napr. podľa DIN EN ISO 6946 nie sú zohľadnené.