Profil pre vodotesný spodok strechy
LINITHERM Profil pre vodotesný spodok strechy

Abstand Menü

Profil pre vodotesný spodok strechy LINIREC

Na výrobu vodotesného spodku strechy

Pre vodotesný spodok strechy ...
  • Prieniky, vstavané diely, rámovania a pod. sú vodotesne uzavreté

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
  • Profily pre vodotesný spodok LINIREC WdU sú na boku skosené
  • Odolné voči veľkej mechanickej záťaži
  • Tvrdé
  • Odolné voči tlaku
  • Odolné voči vlhku
  • Nemôže spráchnivieť

... jednoduché spracovanie
  • Na utesnenie sa uložia bitúmenové pásy cez profily LINIREC WdU
  • Možnosť opracovania bežnými strojmi a náradím na opracovanie dreva

Vodotesný spodok strechy
Rozmer Množstvo

mm Merná jednotka
80 x 20 mm, pozdĺžne uchytený a 3xkrát prevŕtaný, pre vodotesný spodok strechy pod izolačným pásom Dĺžka 2440 kus