Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Profil pre vodotesný spodok strechy
LINITHERM Profil pre vodotesný spodok strechy

Abstand Menü

Profil pre vodotesný spodok strechy LINIREC

Na výrobu vodotesného spodku strechy

Pre vodotesný spodok strechy ...
  • Prieniky, vstavané diely, rámovania a pod. sú vodotesne uzavreté

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
  • Profily pre vodotesný spodok LINIREC WdU sú na boku skosené
  • Odolné voči veľkej mechanickej záťaži
  • Tvrdé
  • Odolné voči tlaku
  • Odolné voči vlhku
  • Nemôže spráchnivieť

... jednoduché spracovanie
  • Na utesnenie sa uložia bitúmenové pásy cez profily LINIREC WdU
  • Možnosť opracovania bežnými strojmi a náradím na opracovanie dreva

Vodotesný spodok strechy
Rozmer Množstvo

mm Merná jednotka
80 x 20 mm, pozdĺžne uchytený a 3xkrát prevŕtaný, pre vodotesný spodok strechy pod izolačným pásom Dĺžka 2440 kus