Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Konštrukčná stavebná doska LINIREC
Odpad PUR/PIR – vzácna surovina

Abstand Menü

Odpad PUR/PIR – vzácna surovina

Odpad PUR/PIR – vzácna surovina

Konštrukčné stavebné dosky LINIREC – z lásky k životnému prostrediu

Pri výrobe izolačných systémov LINITHERM a pri ukladaní na stavenisku vznikajú zvyšky peny PUR/PIR. Tento odpad je pre nás príliš vzácny, aby sme ho vyhadzovali.

V zásade máme dve možnosti recyklácie peny PUR/PIR:

1. Zužitkovanie materiálu – získavať namiesto likvidácie

Pri novej dodávke izolačných systémov LINITHERM prijímame späť čisté odpady tvrdej peny PUR/PIR v špeciálnych vreciach, ktoré sami zabezpečujeme. Spolu s odpadu z frézovania a odrezkami ich spracujeme pre výrobu nových platní.

Odpady tvrdej peny PUR/PIR sú zbavené fólií a vlákien, posekané a stlačené do peliet. Tieto sú potom zomleté a v lepiacom lise vylisované do kvalitných stavebných dosiek LINIREC, ktoré možno využiť v rôznych oblastiach na stavbe.

2. Zužitkovanie energie – spätné získavanie výhrevnosti

Energetické zužitkovanie je optimálna voľba pre starú penu PUR/PIR, ktorá bola získaná pri búraní, prestavbe alebo rekonštrukcii. Táto moderná a ekologicky nenáročná technológia spĺňa všetky požiadavky ochrany životného prostredia a zdravia.

Aj odpady tvrdej peny PUR/PIR sú bez emisií spaľované v zaradeniach na spaľovanie odpadkov za účelom rekuperácie energie. Výhrevnosť tvrdej peny PUR/PIR je priemerne 27 MJ/kg a zodpovedá výhrevnosti čierneho uhlia.

Zužitkovanie materiálu a recyklácie energie sú ekologicky najrozumnejšie spôsoby likvidácie odpadov tvrdých pien PUR/ PIR, sú kľúčom k zodpovednému odpadovému hospodárstvu a dôležitý príspevkom pre šetrenie prírodných zdrojov.