Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Konštrukčná stavebná doska LINIREC
Odpad PUR/PIR – vzácna surovina

Abstand Menü

Konštrukčná stavebná doska LINIREC

Konštrukčná stavebná doska LINIREC – z lásky k životnému prostrediu

Z lásky k životnému prostrediu ...
 • Konštrukčné stavebné dosky z recyklovanej tvrdej peny PUR/PIR

... pre bezpečné riešenia detailov ...
 • Bezpečné a mimoriadne trvácne riešenia detailov v oblasti šikmých a plochých striech
 • Na požiadanie je možné dodať individuálne prefabrikované, konštrukčné stavebné dosky LINIREC

... v perfektnej profesionálnej kvalite
 • Tvrdé
 • Odolné voči veľkej mechanickej záťaži
 • Odolné voči vlhku
 • Odolné voči hnilobe
 • Nemôže spráchnivieť
 • Odolné voči minerálnym olejom, acetónu, metylénchloridu, zriedeným lúhom a kyselinám
 • Možnosť opracovania bežnými strojmi a náradím na opracovanie dreva

Oblasti použitia:
 • Na základe dobrých tepelnoizolačných vlastností vhodné pre tepelnú izoláciu v budovách v zmysle nariadenia EnEV ako aj v pasívnych domoch
 • Tepelná izolácia pri konštrukcii fasád
 • Prípojky s úplnou izoláciou
 • Detailné riešenia pre šikmé a ploché strechy
 • Obklady soklov pre drevené fasády
 • Na výplne dverí a brán možno použiť konštrukčné stavebné dosky LINIREC s individuálnymi krycími vrstvami.

Konštrukčné stavebné dosky
Izolačné jadro: z recyklovanej tvrdej peny PUR/PIR, trieda E, objemová hmotnosť cca 550 kg/m³, ďalšie objemové hmotnosti na požiadanie, použiteľné v rozsahu teplôt od -50° C do +100° C
Tepelná vodivosť: λ = 0,096 W/(mK)
Tlakové napätie: ≥ 7,1 MPa
Napúčanie do hrúbky: 0,8 %
Hrany: dookola zrezané
Formát: 1220 x 2440 mm
Hrúbka mm
PUR/PIR
λ
[W/(mK)]
12 0,096
15 0,096
17 0,096
20 0,096
22 0,096
25 0,096
27 0,096
30 0,096
40 0,096
50 0,096
60 0,096
Iné hrúbky na požiadanie