Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

LITEC Nadpražie – ostenie
LITEC Lata pre plochú strechu

Abstand Menü

Lata pre plochú strechu LITEC Universal
Lata pre plochú strechu LITEC Attika

Bezpečné pripojenie ...
 • Pripája izoláciu k latám plochej strechy LITEC Attika k hornej strane betónovej obruby bez tepelného mosta
 • Na riešenie problematických pripojovacích a ukončovacích oblastí

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • Viacvrstvové lepené recyklované stavebné dosky LINIREC
 • λ = 0,096 W/(mK)
 • So spádom 5 %, aby mohla voda odtekať
 • Plechové krytiny možno upevniť bez problémov

... ako kompletný systém
 • Izolačné kliny LINITHERM (atikové kliny) bránia tomu, aby sa izolačné pásy pri vyťahovaní cez betónovú obrubu neroztrhli
 • Laty pre plochú strechu LITEC Universal pre pripojenie svetelnej kopuly bez tepelných mostov

Ďalšie výhody
 • Tvrdé
 • Odolné voči tlakom
 • Odolné voči veľkej mechanickej záťaži
 • Nemôže spráchnivieť
 • Odolné voči vlhku
 • Odolné voči hnilobe
 • Možno ich opracovávať bežnými nástrojmi a strojmi pre prácu s drevom

Lata pre plochú strechu LITEC Universal
Izolačné jadro: z viacvrstvových lepených recyklovateľných stavebných dosiek LINIREC, objemová hmotnosť cca 550 kg/m³, trieda E, použiteľné v rozsahu teplôt od -50° do +100°, tepelná vodivosť λ = 0,096 W/(mK)
Šírka mm 50 100 125 175 240 360 425 490
Dĺžka mm 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Hrúbka mm 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200


Lata pre plochú strechu LITEC Attika
Izolačné jadro: z viacvrstvových lepených recyklovateľných stavebných dosiek LINIREC, objemová hmotnosť cca 550 kg/m³, trieda E, použiteľné v rozsahu teplôt od -50° do +100°, tepelná vodivosť λ = 0,096 W/(mK)
Rešpektujte, prosím: Horná strana skosená so spádom 5%
Šírka mm 50 100 125 175 240 360 425 490
Dĺžka mm 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440
Hrúbka mm 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100