Protipožiarne panely LINIT
Protipožiarne panely LINIT

Abstand Menü

Protipožiarne panely LINIT

Ochranný štít pre prípad požiaru

Protipožiarne panely LINIT spĺňajú pri požiarnej záťaži zvonka požiadavky triedy požiarnej odolnosti F30 a W90 s preskokom požiaru 1 meter. Tým sú splnené požiadavky normy DIN 4102, ktorá platí predovšetkým pre výškové budovy a obchodné domy, spoločenské haly, nemocnice a školy. Hlavné komponenty systému sú zložené z nehorľavých materiálov triedy stavebného materiálu A.

Krycie resp. funkčné vrstvy pre každé riešenie interiéru a pre každú požiadavku

Pre vonkajšie kryciu vrstvu sa využíva sklo, hliník alebo Glasal. Za tým sa nachádza protipožiarna doskaz kremičitanu (napr. Promatect).

Izolačné jadro:

Veľmi účinné udržiavanie tepla a ochrana pred horúčavou (DIN 4108)
Izolačné jadro sa skladá z dosky λ = 0,035 W/(mK) z minerálneho vlákna. Okrem požiadaviek požiarnej ochrany sú samozrejme splnené aj nároky na tepelnú a zvukovú izoláciu, aby panel spĺňal všetky stavebno-fyzikálne požiadavky bez doplnkových opatrení.

Skúška požiarnej odolnosti
Protipožiarne panely LINIT F30/W90 boli overené materiálovou skúšobňou pre stavebníctvo v Braunschweigu v súlade s normou DIN 4102 časť 2 resp. 3: F30: P-3654/3420-MPA BS W90: P-3593/2810-MPA BS