Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Protipožiarne panely LINIT
Protipožiarne panely LINIT

Abstand Menü

Protipožiarne panely LINIT

Ochranný štít pre prípad požiaru

Protipožiarne panely LINIT spĺňajú pri požiarnej záťaži zvonka požiadavky triedy požiarnej odolnosti W90 s preskokom požiaru 1 meter. Tým sú splnené požiadavky normy DIN 4102, ktorá platí predovšetkým pre výškové budovy a obchodné domy, spoločenské haly, nemocnice a školy. Hlavné komponenty systému sú zložené z nehorľavých materiálov triedy stavebného materiálu A.

Krycie resp. funkčné vrstvy pre každé riešenie interiéru a pre každú požiadavku

Pre vonkajšie kryciu vrstvu sa využíva sklo, hliník alebo Glasal. Za tým sa nachádza protipožiarna doskaz kremičitanu (napr. Promatect).

Izolačné jadro:

Veľmi účinné udržiavanie tepla a ochrana pred horúčavou (DIN 4108)
Izolačné jadro sa skladá z dosky λ = 0,035 W/(mK) z minerálneho vlákna. Okrem požiadaviek požiarnej ochrany sú samozrejme splnené aj nároky na tepelnú a zvukovú izoláciu, aby panel spĺňal všetky stavebno-fyzikálne požiadavky bez doplnkových opatrení.

Skúška požiarnej odolnosti
Protipožiarne panely LINIT W90 boli overené materiálovou skúšobňou pre stavebníctvo v Braunschweigu v súlade s normou DIN 4102 časť 3: W90: P-3593/2810-MPA BS