Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Sendvičové prvky LINIT
Sendvičové prvky LINIT pre temperované priestory

Abstand Menü

Sendvičové prvky LINIT

Kancelársky kontajner, chladiaci kontajner, námorný kontajner – pomocou LINIT zostane konštrukcia stien štíhla

Sendvičové prvky LINIT majú rôznorodé využitie. Štíhla skladba steny, nízka hmotnosť, vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu a vynikajúca tepelná izolácia a izolácia pred horúčavou sú optimálne vlastnosti týchto prvkov. Krycie a funkčné vrstvy majú spoj odolný voči posuvným a ťažnými silám.

Oblasť využitia:
Obklady a fasády, deliace steny, výplne dverí a brán, konštrukcia kontajnerov, chladiace, ventilačné a sušiace konštrukcie

Krycie resp. funkčné vrstvy pre každé riešenie interiéru a pre každú požiadavku

Vonkajšia krycia vrstva panelov LINIT s kovovými krycími vrstvami sa skladá z hliníka, ocele, mosadze alebo medi. Povrch môže byť podľa potreby eloxovaný, nafarbený, leštený, hladký alebo dezénovaný.

Izolačné jadro
Izolačné jadro môže byť v závislosti od požiadaviek zložené z rôznych izolačných materiálov alebo z kombinácie týchto materiálov, ako napr. tvrdá pena PUR/PIR pre maximálne udržiavanie tepla a ochranu pred horúčavou, vákuový izolačný materiál (LINIT VIP):

Úspora priestoru s maximálnymi izolačnými hodnotami
Vákuové izolačné panely (λ = 0,008 W/(mK) umožňujú mimoriadne dobrú tepelnú izoláciu pri mimoriadne štíhlej konštrukcii. Hĺbka zástavby je rovnako úzka ako pri izolačnom skle viac

Veľmi účinné udržiavanie tepla a ochrana pred horúčavou (DIN 4108)
Izolačné jadro z tvrdej peny PUR/PIR zabezpečuje vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti (λ = 0,024 / 0,029 W/(mK)) vysokú energetickú účinnosť – klesajúce náklady na vykurovanie v zime, nižšia spotreba klimatizačných zariadení v lete - a príjemné pracovné a výrobné podmienky pri vyrovnaných podmienkach prostredia v miestnosti počas celého roka viac