Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Stavebný systém vikierov LITEC GBS
Stavebný systém vikierov LITEC GBS

Abstand Menü

Stavebný systém vikierov LITEC GBS

Stenový stavebný systém pre modernú priemyselnú a výrobnú výstavbu a pre výstavbu objektov

Individuálne plánovanie a výstavba s bezpečnou budúcnosťou ...
 • Voľnosť plánovanie pre interiér i exteriér
 • S využitím výbornej tepelnej izolácie jadra z tvrdej peny PU
 • S voliteľným energetickým štandardom
 • Štíhla skladba steny umožňuje získanie priestoru

... krátke doby výstavby a rýchlejšie postup stavby ...
 • Projektová bezpečnosť a krátke doby výstavby vďaka vysokej miery prefabrikácie
 • Stenové prvky prefabrikované na mieru

... prístavby, prestavby, nadstavby ...
 • Stenový stavebný systém WBS je zosúladený s ostatnými stavebnými materiálmi a je ideálny na modernizovanie a rozširovanie existujúcich priemyselných stavieb a objektov

... PUR pre úsporu energie
 • Príjemné pracovné a výrobné podmienky pri vyrovnaných podmienkach prostredia v miestnosti počas celého roka
 • Zníženie nákladov na vykurovanie v zime
 • Nižšia spotreba klimatizačných zariadení v lete
 • Izolačné jadro z tvrdej peny PU - λD = 0,025 / 0,026 W/(mK)
 • Stavebno-biologicky pozitívna: neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky) a vlákna
 • Vynikajúca energetická bilancia

Stavebnica stavebného systému vikierov
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, objemová hmotnosť cca 33 kg/m³, na oboch stranách s vrstvou z minerálneho vlákna
Krycia vrstva: zvnútra a zvonka drevotriesková doska, hrúbka 22 mm
Rešpektujte, prosím: Jednotlivé dielce z výroby prefabrikované podľa plánu stavebnice, vrátane konštrukčných prvkov z dreva
Hrúbka prvku mm
144, 164, 184, 204
Stavebnica vikieru
doplnkové statické výpočty
LITEC GBS H možnosť dodávky aj s integrovanou izolačnou drevotrieskovou doskou, 40 mm, pre zlepšenie zvukoizolačných vlastností, Hrúbka prvku 164 (80+40), 184 (100+40), 204 (120+40) mm