Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Strešné okno s izolačným rámom DDZ
Strešné okno s izolačným rámom DDZ

Abstand Menü

Strešné okno s izolačným rámom DDZ

Pre vetrotesné zabudovanie strešných okien Roto a Velux do plochy strechy bez tepelných mostov

Zabudovanie bez tepelných mostov ...
 • Pre rýchlu a bezpečnú montáž okien
 • Skladá sa z viacvrstvových, lepených, recyklovateľných stavebných dosiek LINIREC
 • Izolačný rám s jednoduchým upevnením vytvorí izolované prepojenie medzi okenným rámom a strešnou konštrukciou
 • Vhodné aj pre montáž do pasívnych domov

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • Mechanicky vysoko zaťažiteľné
 • Použiteľné v rozsahu teplôt -50° C až +100° C
 • Odolné voči vlhku, bez vytvárania plesní resp. hniloby
 • Pri izolácii na, medzi a pod krokvami
 • Jednoducho, bezpečne, rýchlo
 • Možnosť opracovania bežným náradím na opracovanie dreva
 • Vrátane celého príslušenstva

... PUR pre úsporu energie
 • Izolačné jadro z recyklovanej tvrdej peny PU
 • λ = 0,096 W/(mK)
 • Stavebno-biologicky a stavebno-ekologicky bezchybné

Izolačný rám strešných okien VELUX
Izolačné jadro: viacvrstvové lepené recyklovateľné stavebné dosky LINIREC, objemová hmotnosť cca 550 kg/m³, trieda E, tepelná vodivosť λ = 0,096 W/(mK), použiteľné v rozsahu teplôt od -50°C do +100°C, odolné voči vlhku, bez vytvárania plesní resp. hniloby
Rešpektujte, prosím: dá sa použiť len pri strešných oknách obytných priestorov zn. Velux
Hrúbka mm
kontralaty
Hrúbka mm
strešnej laty
Šírka mm
celkom
Šírka mm
uloženia lát
Hĺbka mm
uloženia strešného okna
Dĺžka
mm
40 30 110 50 60 2440
40 40 110 50 60 2440
Iné hrúbky na požiadanie.