Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Strešný stavebný systém LITEC DBS
Strešný stavebný systém LITEC DBS

Abstand Menü

Strešný stavebný systém LITEC DBS

Samonosný, izolovaný strešný stavebný systém pre obytné a priemyselné stavby ako aj výrobné, agrárne a športové haly

LITEC DBS ...
 • Staticky nosný strešný stavebný systém pre veľké rozpätia
 • Pre všetky tvary striech a sklony striech od 0 do 90 stupňov
 • Individuálne konštrukcie strechy: škridle, kovové platne ...
 • Pre úzke strešné konštrukcie

... v perfektnej profesionálnej kvalite ...
 • Krátke doby výstavby vďaka vysokej miere prefabrikácie
 • Strešné prvky prefabrikované na mieru
 • Rýchly postup stavby

... PUR pre úsporu energie
 • Príjemné podmienky pri vyrovnaných podmienkach prostredia v miestnosti počas celého roka
 • Zníženie nákladov na vykurovanie v zime
 • Nižšia spotreba klimatizačných zariadení v lete
 • S využitím výbornej tepelnej izolácie jadra z tvrdej peny PU
 • Stavebno-biologicky pozitívna: neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky) a vlákna
 • Vynikajúca energetická bilancia
 • Pozitívna ekologická bilancia

Strešný stavebný systém LITEC DBS
Izolačné jadro: tvrdá pena PU podľa DIN EN 13165, trieda E, objemová hmotnosť cca 33 kg/m³, na oboch stranách s vrstvou z minerálneho vlákna
Krycia vrstva: zvnútra a zvonka drevotriesková doska, hrúbka 15 mm
Rešpektujte, prosím: jednotlivé dielce z výroby prefabrikované podľa plánu stavebnice, vrátane konštrukčných prvkov z dreva
Hrúbka prvku mm
150, 170, 190
Stavebnica strechy
doplnkové statické výpočty
ďalšie vyhotovenia a krycie vrstvy možno dodať na požiadanie