Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Zvukoizolačné panely LINIT
Zvukoizolačné panely LINIT

Abstand Menü

Zvukoizolačné panely LINIT

Jadro problému

Okrem nárokov na tepelnú izoláciu a požiarnu ochranu môžu panely LINIT na požiadanie spĺňať aj zvýšené nároky na zvukovú izoláciu, aby panel mohol spĺňať všetky stavebno-fyzikálne požiadavky bez doplnkových opatrení.
Výberom izolačného jadra alebo doplnením prídavnej zvukoizolačnej dosky môžu panely LINIT dosahovať hodnoty zvukovej nepriezvučnosti až 55 dB.

Zaručená kvalita
Pri každom prvku zaručujeme materiálové spojenie, ktoré je osvedčené a prispôsobené danému objektu.

Oblasť využitia:
Obklady a fasády, výplne dverí

Krycie resp. funkčné vrstvy pre každé riešenie interiéru a pre každú požiadavku

Pre vonkajšiu kryciu vrstvu sa použije sklo alebo kovy (napr. oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira).

Izolačné jadro:

Veľmi účinné udržiavanie tepla a ochrana pred horúčavou (DIN 4108)
Izolačné jadro z tvrdej peny PUR/PIR zabezpečuje vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti (λ = 0,024 W/(mK)) vysokú energetickú účinnosť – klesajúce náklady na vykurovanie v zime, nižšia spotreba klimatizačných zariadení v lete - a príjemné pracovné a výrobné podmienky pri vyrovnaných podmienkach prostredia v miestnosti počas celého roka

Zvuková izolácia:

Zvuková izolácia (DIN 4109)
Prídavná zvukoizolačná doska ako aj „ťažké“ vrstvy, ako napr. doska z kremičitanu, ťažká fólia, vláknitý cement a pod., zabezpečujú optimálne zvukoizolačné hodnoty. Či už ide o izoláciu hluku zvnútra alebo zvonka, kombinácia dosahuje hodnoty zvukovej izolácie až do 50 dB.