Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Sendvičové prvky LINIT s kovovými krycími vrstvami
Sendvičové prvky LINIT s kovovými krycími vrstvami

Abstand Menü

Sendvičové prvky LINIT s kovovými krycími vrstvami

Funkčnosť, energetická účinnosť a estetika

Sendvičové prvky LINIT s krycími vrstvami z hliníka, ocele, ušľachtilej ocele, mosadze alebo medi sú dnes neodmysliteľnou súčasťou modernej konštrukcie fasád, stenovej a klimatizačnej techniky. Veľký výber pohľadových plechov a veľmi výhodné stavebno-fyzikálne vlastnosti viedli k tomu, že kov je stále obľúbenejší projektovací a dizajnový prvok. Prvky sa vyznačujú štíhlou konštrukciou steny ako aj vysokou nosnosťou pri malej hmotnosti.

Oblasť využitia:
Obklady a fasády, skladovacie, výstavné a športové haly. Deliace steny, stenové prvky pre chladiace, ventilačné a sušiace konštrukcie, konštrukcia kontajnerov

Krycie resp. funkčné vrstvy pre každé riešenie a každú požiadavku

Vonkajšia krycia vrstva panelov LINIT s kovovými krycími vrstvami sa skladá z hliníka, ocele, mosadze alebo medi. Na uskutočnenie kreatívnych nápadov sa využívajú tradičné metódy povrchovej úpravy ako je eloxovanie, nanášanie farieb, leštenie, dezénovanie a pod.

Izolačné jadro
Izolačné jadro môže byť v závislosti od požiadaviek zložené z rôznych izolačných materiálov alebo iných materiálových kombinácií, ako napr. minerálne vlákno pre zvýšeniu protipožiarnu ochranu, tvrdá pena PUR/PIR pre maximálne udržiavanie tepla a ochranu pred horúčavou, izolačný materiál XPS alebo vákuový izolačný materiál (LINIT VIP):

Úspora priestoru s maximálnymi izolačnými hodnotami
Vákuové izolačné panely (λ = 0,008 W/(mK)) umožňujú mimoriadne dobrú tepelnú izoláciu pri mimoriadne štíhlej konštrukcii. Hĺbka zástavby je rovnako úzka ako pri izolačnom skle viac

Veľmi účinné udržiavanie tepla a ochrana pred horúčavou (DIN 4108)
Izolačné jadro z tvrdej peny PUR/PIR zabezpečuje vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti (λ = 0,024 / 0,029 W/(mK)) vysokú energetickú účinnosť – klesajúce náklady na vykurovanie v zime, nižšia spotreba klimatizačných zariadení v lete - a príjemné pracovné a výrobné podmienky pri vyrovnaných podmienkach prostredia v miestnosti počas celého roka viac

Požiarna ochrana (DIN 4102)
Izolačné materiály z minerálneho vlákna zodpovedajú požiadavkám stavebného dozoru pre označenie nehorľavý. Okrem optimálnej požiarnej ochrany majú aj dobré tepelno-izolačné vlastnosti (λ = 0,035 / 0,040 W/(mK)). Pri zvýšených nárokoch na požiarnu ochranu, napr. pri výškových budovách a obchodných domoch, spoločenských halách, nemocniciach a školách sú panely LINIT vybavené doplnkovou protipožiarnou doskou viac

Zvuková izolácia (DIN 4109)
Či už ide o redukciu hluku zvnútra alebo zvonka, panely LINIT v kombinácii so zvukoizolačnou doskou dosahujú hodnoty zvukovej izolácie až do 50 dB viac

Zvýšená odolnosť proti vlámaniu a prerazeniu strelou
Pri skúške bezpečnosti proti vlámaniu vykonanej inštitútom IFT Rosenheim bol základný prvok LINIT ALYAL (s hliníkovou krycou vrstvou na oboch stranách a izolačným jadrom z tvrdej peny PUR/PIR) bez doplnkových opatrení zaradený do triedy WK2. Ďalší stupeň zabezpečenia je možný využitím kombinácie základného prvku s využitím inovatívnej technológie snímania tenkou vrstvou.