Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Sendvičové prvky LINIT so solárnymi krycími vrstvami
Sendvičové prvky LINIT so solárnymi krycími vrstvami

Abstand Menü

Sendvičové prvky LINIT so solárnymi krycími vrstvami

Fasáda ako zdroj energie

Klimatizácia našich budov je stále nákladnejšia. Teraz je potrebné využívať energetické rezervy napr. tie, ktoré vznikajú napríklad slnečným žiarením.
Solárne panely LINIT dokazujú, čo dokáže dnešná moderná architektúra. Ich sila spočíva v kombinácii tepelnej izolácie, zvukovej izolácie, estetiky a prirodzenej výroby elektrickej energie. Solárna technológia, vložená medzi dve sklenené krycie vrstvy a chránená pred termickými a mechanickými vplyvmi, premieňa dopadajúcu slnečnú energiu na jednosmerný elektrický prúd. Panely sú zapojené do série a prúd je odvedený do meniča jednosmerného prúdu na striedavý prúd. Takto upravený elektrický prúd môže byť potom odvedený do elektrickej siete domu.

Oblasť využitia:
Obklady a fasády

Krycie resp. funkčné vrstvy pre každé riešenie a každú požiadavku:

Solárne panely LINIT slúžia nielen na výrobu elektrickej energie ale sú vhodné aj ako architektonický prvok. Odzrkadľujú ekologické zmýšľanie stavebníka.

Izolačné jadro:

Maximálne izolačné hodnoty pri malej stavebnej hĺbke
Tvrdá polyuretánová pena (PUR/PIR) poskytuje vďaka nízkej tepelnej vodivosti (λ = 0,024 / 0,029 W/(mK)) vynikajúce izolačné vlastnosti. Pena PUR/PIR tepelne odolná, odolná voči tlaku a tvarovo stála. Polyuretán možno kombinovať s ľubovoľným iným izolačným materiálom viac