Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Pokyny pre spracovanie a montáž sendvičových prvkov LINIT
Pokyny pre spracovanie a montáž sendvičových prvkov LINIT

Abstand Menü

Pokyny pre spracovanie a montáž sendvičových prvkov LINIT

Všeobecné pokyny pre manipuláciu počas stavebnej fázy

Spôsob spracovanie

Pri dodávke panelov LINIT na stavenisko je potrebné skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu.
Chybné alebo poškodené prvky nesmú byť namontované a musia byť okamžite reklamované.
Panely LINIT musia byť čase pred spracovaním skladované v horizontálnej polohe na rovnej, suchej ploche.
Povrchy ako aj hrany panelov treba chrániť pred poškodením a znečistením, najmä pokiaľ ide o farebné povrchy a povrch s PVC úpravou.
Montáž veľkoplošných panelov a „ležiacich vlákien“ pomocou prísaviek je zásadne vylúčené. Najmä pri ťažkých vnútorných krycích vrstvách je nutná konzultácia s výrobcom.
Pri odbere panelov z hromady nesmú byť panely ťahané, aby prípadné cudzie častice nepoškodili povrchy.
Pri prvkoch s ochrannou fóliou možno fóliu počas spracovania ponechať.
Panely LINIT je možné tvarovo prispôsobovať na vertikálnych a horizontálnych pílových zariadeniach. Nástroje musia byť osadené ostiami zo spekaných karbidov. Informácie o pílových plátoch a rýchlosti pílenia si možno vyžiadať od výrobcu.
Na ochranu povrchov pred poškriabaním počas prirezávania odporúčame použiť plstené podložky.
Upozornenie: Krycie vrstvy z oceľového plechu, vláknitého cementu, jednovrstvového bezpečnostného skla a pod. nemôžu byť spracované vyššie uvedenou metódou. Vyžadujú si špeciálnu úpravu.
Počas skladovania je potrebné chrániť prvky pred znečistením a mechanickým poškodením.

Pokyny pre montáž

Panely LINIT musia byť vždy namontované na rámovú konštrukciu. V rámovej konštrukcii musí byť ponechaný dostatočný priestor pre rozpínanie, aby sa mohli panely LINIT bez prekážok rozpínať v závislosti od ich koeficientu rozpínavosti. Z tohto dôvodu musia byť panely LINIT zasklievané v súlade s platnými technickými pravidlami.
Podkladanie skla musí byť vykonané tak, aby obe krycie vrstvy úplne dosadali na zasklievací klát.
Okrem toho platia smernice č. 3 technickej poradenskej služby pre sklárske remeslo.
Vonkajšie prítlačné resp. krycie lišty musia byť namontované ihneď po namontovaní panelov LINIT do rámovej konštrukcie.
Na miestach so suchým spôsobom zasklievania je nutné mimoriadne dbať na dostatočné odvádzanie vody z drážky na sklo.
Cez hrany nesmie vniknúť žiadna vlhkosť. Oblepenie hrán pomocou vhodnej lepiacej pásky resp. uzavretie hrán poskytuje doplnkovú ochranu.
Pri montáži panelov LINIT je nutné dbať na to, aby sa nepoškodil fóliový plášť na hranách a povrchy panelov LINIT.
Odchylné nároky na montáž musia byť v zásade vždy najprv odsúhlasené s výrobcom panelov LINIT.