Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Konstrukcijska gradbena plošča LINIREC
Odpadna pena PUR/PIR - dragocena surovina

Abstand Menü

Odpadna pena PUR/PIR - dragocena surovina

Odpadna pena PUR/PIR - dragocena surovina

Konstrukcijske gradbene plošče LINIREC - za okolje

Pri proizvodnji izolacijskih sistemov LINITHERM in nameščanju na gradbišču nastajajo ostanki trde pene PUR/PIR. Ta material je za nas preveč dragocen, da bi ga preprosto vrgli v smeti.

V bistvu imamo na voljo dve možnosti recikliranja PUR/PIR-na:

1. Recikliran material - dobiček namesto uničenja

V povezavi z novo dostavo izolacijskih sistemov LINITHERM prevzamemo čiste ostanke trde pene PUR/PIR, spravljene v posebne vreče, ki smo jih vam dostavili. Skupaj z odpadnim prahom in odrezki iz proizvodnje jih predelamo v nove plošče.

Odpadni trdi peni PUR/PIR odstranimo folije in volno, jo zdrobimo in stisnemo v pelete. Te potem zmeljemo in s tlačnim lepljenjem stisnemo v nove, kakovostne konstrukcijske gradbene plošče LINIREC, ki se uporabljajo v različnih področjih gradnje.

2. Energetska reciklaža - pridobitev toplotne energije

Energetska reciklaža je najboljša izbira predelave stare trde pene PUR/PIR, ki nastaja pri podiranju, pregrajevanju ali sanaciji. Te sodobne in okolju prijazne tehnologije izpolnjujejo zahteve o varovanju okolja in zdravja.

Tudi odpadno trdo peno PUR/PIR se brez emisij sežge v sežigalnici odpadkov in pridobi energijo. Kurilna vrednost trde pene PUR/PIR znaša povprečno 27 MJ/kg in ustreza kurilni vrednosti premoga.

Recikliranje za pridobivanje surovin in energije je ekološko najbolj smiseln način odstranjevanja odpadne trde pene PUR/ PIR, ključ do odgovornega upravljanja z odpadki in pomemben prispevek k ohranjanju naravnih virov.