Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Konstrukcijska gradbena plošča LINIREC
Odpadna pena PUR/PIR - dragocena surovina

Abstand Menü

Konstrukcijska gradbena plošča LINIREC

Konstrukcijska gradbena plošča LINIREC - za okolje

Okolju na ljubo ...
 • Konstrukcijska gradbena plošča iz reciklirane trde pene PUR/PIR

... Za zanesljive podrobne rešitve ...
 • Varne in predvsem dolgoročne podrobne rešitve na področju strmih in ravnih streh
 • Na željo stranke lahko konstrukcijske gradbene plošče LINIREC izdelamo individualno

... Popolne profesionalne kakovosti
 • Trde
 • Za velike mehanske obremenitve
 • Odporne na vlago
 • Odporne na plesen
 • Ne zgnijejo
 • Odporne na mineralno olje, aceton, metilen klorid, razredčene baze in kisline
 • Obdelava z običajnimi stroji in orodji za obdelavo lesa

Področja uporabe:
 • Zaradi dobrih izolacijskih lastnosti za termično ločevanje pri zgradbah, grajenih v skladu z nemškimi predpisi za ohranjanje energije (EnEV), kot tudi pri pasivnih hišah
 • Termična ločitev pri izdelavi fasad
 • Priključki imajo popolno toplotno izolacijo
 • Podrobne rešitve pri strmih in ravnih strehah
 • Pokritje podzidka pri lesenih fasadah
 • Za polnila vrat se lahko konstrukcijsko gradbeno ploščo LINIREC prevleče z izbrano pokrivno plastjo.

Konstrukcijska gradbena plošča
Izolacijsko jedro: iz reciklirane trde pene PUR/PIR, razred gradbenega materiala E, bruto gostota pribl. 550 kg/m³, ostale bruto gostote so na voljo pri proizvajalcu, uporabno v temperaturnem območju od -50 °C do +100 °C
Toplotna prevodnost: λ = 0,096 W/(mK)
Tlačna napetost: ≥ 7,1 MPa
Debelina raztezanja: 0,8%
Robovi: okoli brez roba
Format: 1220 x 2440 mm
Debelina mm
PUR/PIR
λ
[W/(mK)]
12 0,096
15 0,096
17 0,096
20 0,096
22 0,096
25 0,096
27 0,096
30 0,096
40 0,096
50 0,096
60 0,096
Ostale debeline in posebne rešitve so na voljo pri proizvajalcu.