Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Povezovalni elementi LINIT izdelave robov
Povezovalni elementi LINIT izdelave robov

Abstand Menü

Povezovalni elementi LINIT izdelave robov

Za vsak sistem pritrditve optimalna izdelava robov

Individualna izdelava robov na plošče LINIT omogoča preprosto in hitro montažo.

Izdelava robov s folijo

Cenovno ugodna različica za zaključek robov je prevleka s parno prevlečeno aluminijevo folijo PP. Rešitev, ki pa je občutljiva na mehanske poškodbe zaradi nestrokovnega ravnanja na mestu gradnje. Če pride do poškodbe folije, jo je treba v vsakem primeru popraviti, da bi zagotovili zaključek plošče, ki ne prepušča vlage.

Napotek: Samolepilne alufolije za to niso primerne, saj pride ob robu do slabše toplotne izolacije. Pri neustreznih dimenzijah plošče (obseg je v razmerju površine in plošče zelo velik) je treba biti na to izjemno pozoren.

Izdelava robov z zatesnitvijo

Na vsak način je varnejša izdelava robov s tesnilno maso. Tesnilo iz dvokomponentnega silikona zagotavlja hermetično tesnjenje. Materiala, ki je potrdil svojo uporabnost v številnih letih uporabe v industriji izolacijskega stekla.

Prednosti: majhna možnost poškodb, preprostejše rokovanje na mestu montaže, trajnost, popolno tesnjenje pred vlago itn.
Majni dodatni stroški za to vrsto tesnjenja robov se amortizirajo s pomočjo tehnično in gradbeno fizikalno zelo dobre rešitve.