Deutsch (DE)   English (EN)   French (FR)

Nasveti za obdelavo in vgradnjo povezovalnih elementov LINIT
Nasveti za obdelavo in vgradnjo povezovalnih elementov LINIT

Abstand Menü

Nasveti za obdelavo in vgradnjo povezovalnih elementov LINIT

Splošni napotki za rokovanje med gradnjo

Napotki za obdelavo

Pri dostavi plošč LINIT na gradbišče je treba le-te pregledati, da niso poškodovane.
Pomanjkljivih ali poškodovanih elementov ne smete vgraditi in jih morate takoj reklamirati.
Plošče LINIT je treba do uporabe skladiščiti položene vodoravno in na ravno ter suho podlago.
Površine kot tudi robove plošč morate zaščititi pred poškodbami in umazanijo, še posebej, če gre za plošče z barvanimi ali PVC površinami.
Montaža plošč velikih dimenzij in „ležečih vlaken“ v bistvu s sesalniki ni mogoča. To še posebej velja pri težkih notranjih prekrivnih ploščah, zato se morate posvetovati z izdelovalcem.
Pri jemanju plošče s kupa, je ne smete vleči, saj bi ji lahko v primeru prisotnosti tujih delcev poškodovali površino.
Pri elementih z zaščitno folijo lahko za med obdelavo ostane na elementih.
Plošče LINIT se lahko obrezuje na vodoravnih ali navpičnih žagah. Orodja morajo imeti karbidno trdino. Informacije o žagah in hitrostih rezanja lahko zahtevate pri izdelovalcu.
Za zaščito površin pri rezanju, priporočamo uporabo podloge iz volne.
Pozor: prekrivne plošče iz jeklene pločevine, vlaknocementa, ESG-ja idr. so iz tega načina obdelave izključene. Zahtevajo namreč drugačno obdelavo.
Med skladiščenjem in obdelavo je treba elemente zaščititi pred umazanijo in mehanskimi poškodbami.

Navodila za vgradnjo

Plošče LINIT je treba vedno vgraditi v okvir. V njem mora biti dovolj prostora za raztezanje, tako da se lahko plošče LINIT brez težav raztezajo glede na njihov koeficient raztezanja. Zaradi tega je treba plošče LINIT zastekliti v skladu z veljavnimi tehnološkimi pravili.
Pritrjevanje mora potekati tako, da obe krovni plošči v popolnosti ležita v zasteklitvenem nastavku.
Drugače veljajo smernice št. 3 steklarskih tehničnih nasvetov.
Zunanje tlačne oz. krovne letve je treba v okvir namestiti takoj po vgradnji plošče LINIT.
Pri suhi zasteklitvi je treba še posebej paziti na zadovoljivo odvodnjavanje steklenega žleba.
Pri robovih ne sme pronicati nobena tekočina. Dodatno zaščito omogoča tudi lepljenje robov z ustreznim lepilnim trakom oz. tesnilom za robove.
Pri vgradnji plošče LINIT je treba paziti na to, da ne pride do poškodbe plasti folije na robovih kot tudi površinah plošče LINIT.
O različnih željah glede vgradnje plošč LINIT se je treba predhodno temeljito pogovoriti s proizvajalcem.